Social Star

Baggrunden for projektet

Skjult reklame og kommerciel kommunikation på sociale medier er svære at gennemskue for børn og unge. Social Star skal gøre de unge mere kildekritiske på sociale medier og dermed til bedre forbrugere.

Målet med ”Social Star” er at give dansklærere i folkeskolens 5. – 7. klasse redskaberne til at lære de unge at identificere og afkode kommerciel kommunikation på sociale medier. Det gælder særligt den form for kommunikation eller reklame, der er blandet med indhold fra brugerne selv, fx hvor en 'blogger' eller 'youtuber' omtaler eller roser et bestemt produkt.

Ekspertudvalget for børn, unge og markedsføring

Projektet er et initiativ fra Ekspertudvalget for børn, unge og markedsføring. Fra afrapporteringen fremgår det at:

”Formålet med Social Star er gennem et webbaseret, interaktivt undervisningsmateriale at lære børn og unge om den kommercielle intention i social og engagerende kommunikation og give dem en forståelse af deres egen værdi i et marked.”

Det er således ambitionen med projektet at give børn og unge redskaberne til en kritisk distance til kommerciel kommunikation på sociale medier.

Undersøgelser lavet i 2014 af Ekspertudvalget for børn, unge og markedsføring viste, at:

  • 75 % af danske 9-16 årige har en profil på et socialt medie
  • De 11-13 årige forholder sig meget ukritiske overfor dem, de følger på Youtube og Instagram
  • De reflekterer ikke over, at indhold i blogs, anmeldelser mv. kan være betalt og siger fx: "Jeg synes ikke det er reklame. Follow – det er ligesom at følge, hvad de gør, og hvad de ser, ligesom at følge dem som personer. Det er ikke reklame at følge den her person."

> Læs hele afrapporteringen fra ekspertudvalget

> Se pressemeddelelse om afrapporteringen fra ekspertudvalget

social star på facebook  Følg social star på Facebook

logo fra kfst, forbrugerombudsmanden og medierådet for børn og ung