Social Star

Social Star er et gratis undervisningsmateriale henvendt til 5., 6. og 7. klasse. Formålet med forløbet er at gøre eleverne i stand til at identificere og afkode kommerciel kommunikation på sociale medier.

Undervisningsforløbet er gratis at bruge, og du behøver ikke være ekspert i sociale medier for at undervise i det. Undervejs i forløbet er der lærervejledninger, som ikke er tilgængelige for eleverne.

Forløbet er inddelt i mini-forløb, hor materialets 11 aktiviteter fordelt over følgende tematiske mapper.

  • Internettet kender dig
  • Mød SoMe-stjernene
  • Reklamejunglen

Social Star for 5.-6. klasse

Gå til materialet for 5.-6. klasse

Social Star for 7. klasse

Gå til materialet for 7. klasse

I forløbet kan børn og unge få de grundlæggende kompetencer i forhold til at identificere og afkode kommerciel kommunikation på sociale medier. Det fulde forløb varer ca. 20 lektioner og strækker sig over 3 uger i danskundervisningen.

Forløbet er udarbejdet, så det bygger på de forenklede fælles mål for Dansk og arbejder med alle fire elevpositioner fra det tværgående emne "it og medier".

Social Star blev lanceret i 2015. I 2018 er forløbet blevet udbygget med materiale om online fælder.

I 2019 har Social Star fået en generel opdatering og aktiviteterne er blevet inddelt i tematiske mini-forløb. Endvidere er forløbet blevet opdateret med en ny video med Morten Münster, der blandt andet fortæller om, hvordan man kan se, at noget er markeret som reklame på sociale medier.

 

social star på facebook  Følg social star på Facebook

social star