Strategi og værdier

Værdier

I Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen arbejder vi ud fra seks kerneværdier.

Kvalitet

 • Vi har en høj faglighed, som vi udvikler
 • Vi er saglige, reflekterede og leverer loyalt og til tiden
 • Vi er partipolitisk neutrale og sandfærdige
 • Vi lærer af vores fejl

Resultater

 • Vi gør en forskel for forbrugere og virksomheder
 • Vi skaber synlige resultater og sætter en klar dagsorden
 • Vi er effektive, handlekraftige og prioriterer ud fra mest mulig effekt

Arbejdsglæde

 • Vi anerkender hinandens indsats og udvikler os sammen
 • Vi har indflydelse på eget arbejde og har balance mellem arbejdsliv og privatliv
 • Vi er engagerede, har godt humør og god omgangstone

Hjælpsomhed

 • Vi har tillid til hinanden og respekterer forskelligheder
 • Vi giver konstruktiv feedback
 • Vi deler viden og bruger hinandens kompetencer konstruktivt

Udsyn

 • Vi opfanger signaler og får inspiration fra omverdenen
 • Vi har overblik og perspektiv i vores arbejde

Samspil

 • Vi opsøger og værdsætter andres input
 • Vi er professionelle, ordentlige og udviser integritet
 • Vi lytter og er konstruktive