Råd og nævn

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen fungerer i samspil med en række andre myndigheder, råd og nævn.
 
Konkurrencerådet

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen og Konkurrencerådet udgør en samlet uafhængig konkurrencemyndighed. 

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen er sekretariat for:

Forbrugerombudsmanden
Forbrugerombudsmanden fører tilsyn med markedsføringsloven og en række forbrugerbeskyttelsesregler.

Forbruger Europa  
Forbruger Europa behandler klaver over køb på tværs af grænserne i EU.

Stormrådet
Stormrådet er et uafhængigt råd, der afgør sager om stormflod, stormfald og oversvømmelser fra søer og vandløb.

Ankenævnet på Energiområdet 
Ankenævnet er et privat ankenævn, der behandler klager over køb og levering fra energiforsyningsvirksomheder.

Ankenævnet for Finansieringsselskaber
Ankenævnet er et privat ankenævn, der behandler forbrugerklager over fritstående lån.

Sidst opdateret:   8. juli 2015