Skip navigation

Råd og nævn

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen fungerer i samspil med en række andre myndigheder, råd og nævn.

Konkurrencerådet

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen og Konkurrencerådet udgør en samlet uafhængig konkurrencemyndighed. Læs mere om Konkurrencerådet.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen er sekretariat for:

Forum for Udbud

Forum for Udbud er et udbudsfagligt råd, der har til opgave at komme med anbefalinger og løsningsforslag til bedre offentlige udbud, herunder at bidrage til mere effektive udbudsprocesser og fremme konkurrenceudsættelser af de offentlige opgaver.

Forbrugerpolitisk Panel

Forbrugerpolitisk Panel har til opgave løbende at drøfte forbrugerpolitiske temaer med særlig fokus på den digitale udvikling. Formålet er at bidrage til en mere hensigtsmæssig og tidssvarende forbrugerpolitisk regulering. Læs mere om Forbrugerpolitisk Panel.

Forbrugerombudsmanden
Forbrugerombudsmanden fører tilsyn med markedsføringsloven og en række forbrugerbeskyttende regler.

Forbruger Europa  
Forbruger Europa behandler klager over køb på tværs af grænserne i EU.

Stormrådet
Stormrådet er et uafhængigt råd, der afgør sager om stormflod, stormfald og oversvømmelser fra søer og vandløb.

Ankenævnet på Energiområdet 
Ankenævnet er et privat ankenævn, der behandler klager over køb og levering fra energiforsyningsvirksomheder.

Ankenævnet for Finansieringsselskaber
Ankenævnet er et privat ankenævn, der behandler forbrugerklager over fritstående lån.

Sidst opdateret:   21. november 2018