Konkurrence

Konkurrencerådet

Konkurrencerådet har det overordnede ansvar for Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens administration af konkurrenceloven, en række bestemmelser i betalingsloven samt P2B-forordningen. Konkurrencerådet træffer afgørelser i principielle og større sager og beslutter, om en sag skal indbringes for domstolene med henblik på, at en virksomhed skal pålægges en bøde for at have overtrådt konkurrencereglerne.

Christian Schultz
Formand

Christian Schultz

Caroline Heide-Jørgensen
Næstformand

Caroline Heide-Jørgensen

Philipp Schröder
Medlem

Philipp Schröder

Jan-Erik Svensson
Medlem

Jan-Erik Svensson

Vibeke Krag
Medlem

Vibeke Krag

Jane Frederikke Land
Medlem

Jane Frederikke Land

David Dreyer Lassen
Medlem

David Dreyer Lassen

Konkurrencemyndigheden i Danmark

  • Konkurrencerådet og Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (KFST) udgør en samlet uafhængig konkurrencemyndighed, som udgiver analyser, vejledninger og træffer afgørelser i henhold til konkurrenceloven.
  • I større principielle sager er det Konkurrencerådet, der træffer afgørelserne.
  • Det er også Konkurrencerådet, der beslutter, om en sag skal indbringes for domstolene med henblik på, at en virksomhed skal pålægges en bøde for at have overtrådt konkurrencereglerne.
  • Den danske konkurrencemyndighed håndhæver også den EU-retlige konkurrencelovgivning i sager med samhandelspåvirkning. De EU-retlige regler kan findes på Europa-Kommissionens hjemmeside.