Opgaver, mål og styring

Prioritering af opgaver

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har en lang række opgaver af forskellig karakter. Da vi ikke har ressourcer til at gå i dybden med alle problemstillinger, prioriterer vi opgaver ud fra en række kriterier.