Podcast

Konkurrenceloven - hvad må du? (2. udgave)

I denne episode forklarer kontorchef for Konkurrencejura, Efterforskning og Proces, Katrine Lapp, hvad man må, og hvad der er forbudt ifølge konkurrenceloven.