Skip navigation

Konkurrencesager i tal

Nedenfor kan du få et overblik over udviklingen i konkurrencesager vist i tre forskellige figurer.

 

Tabel 1. Antal anmeldelser til SØIK

 

Tabel 2. Antal bøder til virksomheder og personer

Bøder til virksomheder og personer

 

Tabel 3. Rådssager - større og principielle sager afgjort af Konkurrencerådetstørre og principielle sager afgjort af Konkurrencerådet

 

Tabel 4. Afgørelser og beslutninger truffet af Konkurrencerådet samt fusionsafgørelser

Afgørelser og beslutninger truffet af Konkurrencerådet samt fusionsafgørelser

 

Ankesager

I perioden fra 2010-2015 har Konkurrenceankenævnet afsagt kendelse i 28 sager, hvor afgørelser fra Konkurrencerådet eller Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har været indbragt for nævnet.

  • Konkurrenceankenævnet har afsagt kendelse i 16 afgørelser, der vedrører formaliteter omkring en sag, blandt andet afslag på aktindsigt og opsættende virkning. Nævnet har givet fuldt eller delvist medhold i alle afgørelserne. Én sag er blevet hævet af klager.
  • Konkurrenceankenævnet har afsagt kendelse i 12 materielle afgørelser, der vedrører spørgsmål om overtrædelse af konkurrenceloven Nævnet har givet fuldt eller delvist medhold i alle afgørelserne.

Se ankestatistik