Konkurrencesager i tal

Nedenfor kan du få et overblik over udviklingen i konkurrencesager vist i tre forskellige figurer.

 

Tabel 1. Antal anmeldelser til SØIK

Antal anmeldelser til SØIK
Se datagrundlag og anmærkninger til figurerne

 

Tabel 2. Antal bøder til virksomheder og personer

Bøder til virksomheder og personer

Se datagrundlag og anmærkninger til figurerne

 

Tabel 3. Rådssager - større og principielle sager afgjort af Konkurrencerådetstørre og principielle sager afgjort af Konkurrencerådet

Se datagrundlag og anmærkninger til figurerne

 

Tabel 4. Afgørelser og beslutninger truffet af Konkurrencerådet samt fusionsafgørelser

Afgørelser og beslutninger truffet af Konkurrencerådet samt fusionsafgørelser

Se datagrundlag og anmærkninger til figurerne

 

Ankesager

I perioden fra 2010-2015 har Konkurrenceankenævnet afsagt kendelse i 28 sager, hvor afgørelser fra Konkurrencerådet eller Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har været indbragt for nævnet.

  • Konkurrenceankenævnet har afsagt kendelse i 16 afgørelser, der vedrører formaliteter omkring en sag, blandt andet afslag på aktindsigt og opsættende virkning. Nævnet har givet fuldt eller delvist medhold i alle afgørelserne. Én sag er blevet hævet af klager.
  • Konkurrenceankenævnet har afsagt kendelse i 12 materielle afgørelser, der vedrører spørgsmål om overtrædelse af konkurrenceloven Nævnet har givet fuldt eller delvist medhold i alle afgørelserne.

Se ankestatistik

Se fuld liste over domme i vores afgørelsesdatabase