Om konkurrencesager

Konkurrencesager i tal

Nedenfor kan du få et overblik over udviklingen i konkurrencesager.

Tabel 1. Antal anmeldelser til SØIK

Anmeldelser
Se datagrundlag og anmærkninger til figurerne

Tabel 2. Antal bøder til virksomheder og personer

Antal bøder

Se datagrundlag og anmærkninger til figurerne

Tabel 3. Rådssager - større og principielle sager afgjort af Konkurrencerådet

Rådssager

Se datagrundlag og anmærkninger til figurerne

Tabel 4. Afgørelser og beslutninger truffet af Konkurrencerådet samt fusionsafgørelser

Afgørelser

Se datagrundlag og anmærkninger til figurerne

Ankesager

I perioden fra 2003-2019 har Konkurrenceankenævnet afsagt kendelse i 114 sager, hvor afgørelser fra Konkurrencerådet eller Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har været indbragt for nævnet.

  • Konkurrenceankenævnet har afsagt kendelse i 56 afgørelser, der vedrører formaliteter omkring en sag, blandt andet afslag på aktindsigt og opsættende virkning. Nævnet har givet fuldt eller delvist medhold i 50 afgørelser. Nævnet har ikke givet medhold i 3 sager, mens 3 sager er blevet hævet af klager.
  • Konkurrenceankenævnet har afsagt kendelse i 60 materielle afgørelser, der vedrører spørgsmål om overtrædelse af konkurrenceloven. Nævnet har givet fuldt eller delvist medhold i 42 afgørelser. Nævnet har ikke givet medhold i 13 sager, mens 5 sager er blevet hævet af klager.