Om konkurrencesager

Ankestatistik

Her finder du statistik over udfaldet af kendelser og domme i de ankesager, som vedrører det uafhængige Konkurrenceråds afgørelser efter konkurrenceloven.

Konkurrencerådets afgørelser efter konkurrenceloven kan som udgangspunkt efterprøves ved højere instanser – det vil sige Konkurrenceankenævnet og/eller domstolene.

Konkurrencerådets afgørelser kan i nogle tilfælde ankes hele vejen til Højesteret. Det sker også, at sagerne undervejs bliver forelagt EU-domstolen i form af såkaldte præjudicielle spørgsmål, dvs. spørgsmål hvor EU-Kommissionen redegør for, hvordan EU-konkurrencereglerne skal fortolkes.

Som uafhængig konkurrencemyndighed har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen og Konkurrencerådet blandt andet til opgave at afklare konkurrencelovens retlige rammer. Det følger af, at konkurrenceloven er en rammelov, som kun fastsætter de generelle regler, og at lovens rammer bestemmes gennem de konkrete afgørelser og domme.

Læs mere om konkurrenceankenævnet

Læs mere om retssikkerhed i konkurrencesager

Ankestatistik for Konkurrencerådets afgørelser januar 2013 - 12. januar 2021

I perioden 2013 - 12. januar 2021 er der af Konkurrencerådet truffet afgørelser vedrørende konkurrenceloven i 63 sager.

kransediagram over Ankestatistik for Konkurrencerådets afgørelser januar 2013 - 12. januar 2021

Datagrundlag for figuren:

Konkurrencerådets afgørelser* 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Trufne afgørelser 12 11 6 4 9 8 3 10
Ikke ankede 10 7 5 3 5 2 3 7
Stadfæstede 2 2 1 1 3 4 0 0
Verserende 0 0 0 0 0 2 0 3
Ophævet ved Sø-og Handelsretten 0 2 0 0 1 0 0 0
Hjemvist af Konkurrenceankenævnet 0 0 0 0 0 0 0 0

* Tabellen viser alle afgørelser truffet af Konkurrencerådet, på nær afgørelser efter §2 stk. 5. Ankede sager fremgår i det år, hvor Konkurrencerådet afgjorde dem.

 

Formalitets- og materielle afgørelser

Der udarbejdes en statistik over afgørelser vedrørende materielle spørgsmål og en statistik over formalitetsafgørelser. Statistikkerne er opdelt i afgørelser vedrørende konkurrenceloven, hvor Konkurrenceankenævnet har givet Konkurrencerådet eller Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen medhold, delvist medhold (herunder delvist hjemvist) eller ikke medhold (herunder hjemvist). Endvidere fremgår antallet af ankesager, der er hævet af klager. Hermed menes, at klageren har hævet sagen, uden at klagen er blevet imødekommet fuldt ud.

 

Samlet antal formalitets- og materielle afgørelser 2003-2020

2003-2020 Ikke medhold  Delvist medhold  Fuldt medhold  Hævet af klager  I alt  
Rådsafgørelser  12  47 71
Styrelsesafgørelser  1 42 52
I alt  16  10

89

123

 

Materielle afgørelser 2003-2020

2003-2020 Ikke medhold  Delvist medhold  Fuldt medhold  Hævet af klager  I alt  
Rådsafgørelser  11  27 50
Styrelsesafgørelser  8 2 12
I alt  13  35 5 62

 

Formalitetsafgørelser 2003-2020

2003-2020 Ikke medhold  Delvist medhold  Fuldt medhold  Hævet af klager  I alt  
Rådsafgørelser  20 21
Styrelsesafgørelser  1 34 40
I alt  1 54 61

Delkendelser om biintervention er ikke medtaget

 

Materielle afgørelser

Materielle afgørelser 2020 Ikke medhold  Delvist medhold  Fuldt medhold Hævet af klager I alt 
Rådsafgørelser  0 0 0 0 0
Styrelsesafgørelser  0 0 0 0

0

I alt  0 0 0 0 0

 

Materielle afgørelser 2019 Ikke medhold  Delvist medhold  Fuldt medhold Hævet af klager I alt 
Rådsafgørelser  0 0 2 0 2
Styrelsesafgørelser  0 0 0 0

0

I alt  0 0 2 0 2

 

Materielle afgørelser 2018 Ikke medhold  Delvist medhold  Fuldt medhold Hævet af klager I alt 
Rådsafgørelser  1 0 4 0 5
Styrelsesafgørelser  0 0 0 0

0

I alt  1 0 4 0 5

  

Materielle afgørelser 2017 Ikke medhold  Delvist medhold  Fuldt medhold Hævet af klager I alt 
Rådsafgørelser  0 0 0 0 0
Styrelsesafgørelser  0 0 1 0 1
I alt  0 0 1 0 1

 

Materielle afgørelser 2016

Ikke medhold Delvist medhold Fuldt medhold Hævet af klager I alt
Rådsafgørelser  0  0  1  0  1
Styrelsesafgørelser  0  0  1  0  1
I alt  0  0  2  0  2

 

Materielle afgørelser 2015

Ikke medhold

Delvist medhold 

Fuldt medhold Hævet af klager  I alt 
Rådsafgørelser  0  0  1  0  1
Styrelsesafgørelser  0  0  0  0  0
I alt  0  0  1  0  1

 

Materielle afgørelser 2014 Ikke medhold Delvist medhold Fuldt medhold Hævet af klager I alt
Rådsafgørelser 0 0 1 0 1
Styrelsesafgørelser 0 0 0
I alt 0 0 1 0 1

 

Materielle afgørelser 2013 Ikke medhold Delvist medhold Fuldt medhold Hævet af klager I alt
Rådsafgørelser 0 0 2 0 2
Styrelsesafgørelser 0 0 0 0 0
I alt 0 0 0 0 2

 

Materielle afgørelser 2012 Ikke medhold  Delvist medhold  Fuldt medhold  Hævet af klager  I alt  
Rådsafgørelser  2
Styrelsesafgørelser 
I alt 

           

Materielle afgørelser 2011    Ikke medhold  Delvist medhold  Fuldt medhold  Hævet af klager  I alt  
Rådsafgørelser  2
Styrelsesafgørelser  0
I alt  2

           

Materielle afgørelser 2010 Ikke medhold  Delvist medhold  Fuldt medhold  Hævet af klager  I alt  
Rådsafgørelser  3 3
Styrelsesafgørelser 
I alt 

           

Materielle afgørelser 2009 Ikke medhold  Delvist medhold  Fuldt medhold  Hævet af klager  I alt  
Rådsafgørelser 
Styrelsesafgørelser 
I alt 

           

Materielle afgørelser 2008    Ikke medhold  Delvist medhold  Fuldt medhold  Hævet af klager  I alt  
Rådsafgørelser  1 0
Styrelsesafgørelser 
I alt 

       

Materielle afgørelser 2007 Ikke medhold  Delvist medhold  Fuldt medhold  Hævet af klager  I alt  
Rådsafgørelser  3 0 1 0 4
Styrelsesafgørelser  0
I alt 

   

Materielle afgørelser 2006    Ikke medhold  Delvist medhold  Fuldt medhold  Hævet af klager  I alt  
Rådsafgørelser  1 1 1 6
Styrelsesafgørelser  0 0 3
I alt 

           

Materielle afgørelser 2005    Ikke medhold  Delvist medhold  Fuldt medhold  Hævet af klager  I alt  
Rådsafgørelser  0 0 5
Styrelsesafgørelser 
I alt 

           

Materielle afgørelser 2004    Ikke medhold  Delvist medhold  Fuldt medhold  Hævet af klager  I alt  
Rådsafgørelser  1 0 2 0 3
Styrelsesafgørelser  1
I alt 

           

Materielle afgørelser 2003    Ikke medhold  Delvist medhold  Fuldt medhold  Hævet af klager  I alt  
Rådsafgørelser  3 1 3 9
Styrelsesafgørelser 
I alt  11 

 

Formalitetsafgørelser

Formalitetsafgørelser i 2020 Ikke medhold  Delvist medhold  Fuldt medhold Hævet af klager I alt 
Rådsafgørelser  0 0 0 0 0
Styrelsesafgørelser  0 0 2 0 2
I alt  0 0 2 0 2

 

Formalitetsafgørelser i 2019 Ikke medhold  Delvist medhold  Fuldt medhold Hævet af klager I alt 
Rådsafgørelser  0 0 0 0 0
Styrelsesafgørelser  0 0 6 0 6
I alt  0 0 6 0 6

 

Formalitetsafgørelser i 2018 Ikke medhold  Delvist medhold  Fuldt medhold Hævet af klager I alt 
Rådsafgørelser  0 0 0 0 0
Styrelsesafgørelser  0 0 5 0 5
I alt  0 0 5 0 5

 

Formalitetsafgørelser i 2017 Ikke medhold Delvist medhold Fuldt medhold Hævet af klager I alt
Rådsafgørelser  0  0  1  0  1
Styrelsesafgørelser  0  1  1  0  2
I alt  0  1  2  0  3

 

Formalitetsafgørelser 2016 Ikke medhold Delvist medhold Fuldt medhold Hævet af klager I alt
Rådsafgørelser 0 0 0 0  0
Styrelsesafgørelser 0 0 1 0  1
I alt 0 0 1 0  1

 

Formalitetsafgørelser 2015  Ikke medhold  Delvist medhold  Fuldt medhold  Hævet af klager  I alt 
Rådsafgørelser  0  0  0  0  0
Styrelsesafgørelser  0  0  3  0  3
I alt  0  0  3  0  3

 

Formalitetsafgørelser 2014  Ikke medhold  Delvist medhold  Fuldt medhold  Hævet af klager  I alt 
Rådsafgørelser   0  0  0  0  0
Styrelsesafgørelser   0  0  1  0  1
 I alt  0  0  1  0  1

 

Formalitetsafgørelser 2013 Ikke medhold Delvist medhold Fuldt medhold Hævet af klager I alt
Rådsafgørelser 0 0 0
Styrelsesafgørelser 0 0 1 0 1
I alt 0 0 1 0 1

         

Formalitetsafgørelser 2012    Ikke medhold  Delvist medhold  Fuldt medhold  Hævet af klager  I alt  
Rådsafgørelser  0
Styrelsesafgørelser  0 0
I alt 

           

Formalitetsafgørelser 2011    Ikke medhold  Delvist medhold  Fuldt medhold  Hævet af klager  I alt  
Rådsafgørelser  2 0
Styrelsesafgørelser 
I alt 

           

Formalitetsafgørelser 2010 Ikke medhold  Delvist medhold  Fuldt medhold  Hævet af klager  I alt  
Rådsafgørelser  0 2 0 2
Styrelsesafgørelser  0
I alt  2

           

Formalitetsafgørelser 2009 Ikke medhold  Delvist medhold  Fuldt medhold  Hævet af klager  I alt  
Rådsafgørelser  0 1 0
Styrelsesafgørelser  0
I alt 

           

Formalitetsafgørelser 2008 Ikke medhold  Delvist medhold  Fuldt medhold  Hævet af klager  I alt  
Rådsafgørelser  0 0 0 0
Styrelsesafgørelser 
I alt 

   

Formalitetsafgørelser 2007 Ikke medhold  Delvist medhold  Fuldt medhold  Hævet af klager  I alt  
Rådsafgørelser  0 0 1 0 1
Styrelsesafgørelser 
I alt 

           

Formalitetsafgørelser 2006    Ikke medhold  Delvist medhold  Fuldt medhold  Hævet af klager  I alt  
Rådsafgørelser  1 4
Styrelsesafgørelser 
I alt 

          

Formalitetsafgørelser 2005    Ikke medhold  Delvist medhold  Fuldt medhold  Hævet af klager  I alt  
Rådsafgørelser  0 4 0 4
Styrelsesafgørelser  0
I alt  0

           

Formalitetsafgørelser 2004    Ikke medhold  Delvist medhold  Fuldt medhold  Hævet af klager  I alt  
Rådsafgørelser  0 0 3 0
Styrelsesafgørelser 
I alt 

           

Formalitetsafgørelser 2003 Ikke medhold  Delvist medhold  Fuldt medhold  Hævet af klager  I alt  
Rådsafgørelser  0 0 2 0
Styrelsesafgørelser 
I alt