Ankestatistik

Nedenstående statistikker omfatter de af Konkurrencerådet trufne afgørelser vedrørende konkurrenceloven.

Rådsafgørelser, der står ved magt januar 2013 - september 2018

I perioden 2013 - 2018 er der af Konkurrencerådet truffet afgørelser vedrørende konkurrenceloven i 43 sager.

statistik rådsafgørelser

 

 

Datagrundlag for grafen:

Konkurrencerådets afgørelser* 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Trufne afgørelser 11 11 4 4 9 4
Ikke ankede 8 8 2 2 4 3
Stadfæstede 2 2 1 1 2 0
Verserende, ophævet i foregående instans 0 0 0 0 0 0
Verserende, står ved magt i foregående instans 1 0 0 1 2 1
Hjemvist af Konkurrenceankenævnet 1 0 0 0 0 0
Ophævet ved Sø-og Handelsretten 0 1 1 0 0 0

 

* Tabellen viser alle afgørelser truffet af Konkurrencerådet, pånær afgørelser efter §2 stk. 5. Ankede sager fremgår i det år, hvor Konkurrencerådet afgjorde dem.

 

Formalitets- og materielle afgørelser

Der udarbejdes en statistik over afgørelser vedrørende materielle spørgsmål og en statistik over formalitetsafgørelser. Statistikkerne er opdelt i afgørelser vedrørende konkurrenceloven, hvor Konkurrenceankenævnet har givet Konkurrencerådet eller Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen fuldt eller delvist medhold eller slet ikke medhold. Endvidere fremgår antallet af ankesager, der er hævet af klager. Hermed menes, at klageren har hævet sagen, uden at klagen er blevet imødekommet fuldt ud.

 

Samlet antal formalitets- og materielle afgørelser 2003-2018

2003-2018  Ikke medhold  Delvist medhold  Fuldt medhold  Hævet af klager  I alt  
Rådsafgørelser  12  43 67
Styrelsesafgørelser  1 34 44
I alt  16  10 77 111

 

Materielle afgørelser 2003-2018       

2003-2018  Ikke medhold  Delvist medhold  Fuldt medhold  Hævet af klager  I alt  
Rådsafgørelser  11  23 46
Styrelsesafgørelser  8 2 12
I alt  13  31 5 58

 

Formalitetsafgørelser 2003-2018       

2003-2018 Ikke medhold  Delvist medhold  Fuldt medhold  Hævet af klager  I alt  
Rådsafgørelser  20 21
Styrelsesafgørelser  1 26 32
I alt  1 46 53

Delkendelser om biintervention er ikke medtaget

 

Materielle afgørelser             

Materielle afgørelser 2018 Ikke medhold  Delvist medhold  Fuldt medhold Hævet af klager I alt 
Rådsafgørelser  1 0 2 0 3
Styrelsesafgørelser  0 0 0 0

0

I alt  1 0 2 0 3

  

Materielle afgørelser 2017 Ikke medhold  Delvist medhold  Fuldt medhold Hævet af klager I alt 
Rådsafgørelser  0 0 0 0 0
Styrelsesafgørelser  0 0 1 0 1
I alt  0 0 1 0 1

 

Materielle afgørelser 2016

Ikke medhold Delvist medhold Fuldt medhold Hævet af klager I alt
Rådsafgørelser  0  0  1  0  1
Styrelsesafgørelser  0  0  1  0  1
I alt  0  0  2  0  2

 

Materielle afgørelser 2015

Ikke medhold

Delvist medhold 

Fuldt medhold Hævet af klager  I alt 
Rådsafgørelser  0  0  1  0  1
Styrelsesafgørelser  0  0  0  0  0
I alt  0  0  1  0  1

 

Materielle afgørelser 2014 Ikke medhold Delvist medhold Fuldt medhold Hævet af klager I alt
Rådsafgørelser 0 0 1 0 1
Styrelsesafgørelser 0 0 0
I alt 0 0 1 0 1

 

Materielle afgørelser 2013 Ikke medhold Delvist medhold Fuldt medhold Hævet af klager I alt
Rådsafgørelser 0 0 2 0 2
Styrelsesafgørelser 0 0 0 0 0
I alt 0 0 0 0 2

 

Materielle afgørelser 2012 Ikke medhold  Delvist medhold  Fuldt medhold  Hævet af klager  I alt  
Rådsafgørelser  2
Styrelsesafgørelser 
I alt 

           

Materielle afgørelser 2011    Ikke medhold  Delvist medhold  Fuldt medhold  Hævet af klager  I alt  
Rådsafgørelser  2
Styrelsesafgørelser  0
I alt  2

           

Materielle afgørelser 2010 Ikke medhold  Delvist medhold  Fuldt medhold  Hævet af klager  I alt  
Rådsafgørelser  3 3
Styrelsesafgørelser 
I alt 

           

Materielle afgørelser 2009 Ikke medhold  Delvist medhold  Fuldt medhold  Hævet af klager  I alt  
Rådsafgørelser 
Styrelsesafgørelser 
I alt 

           

Materielle afgørelser 2008    Ikke medhold  Delvist medhold  Fuldt medhold  Hævet af klager  I alt  
Rådsafgørelser  1 0
Styrelsesafgørelser 
I alt 

       

 

Materielle afgørelser 2007 Ikke medhold  Delvist medhold  Fuldt medhold  Hævet af klager  I alt  
Rådsafgørelser  3 0 1 0 4
Styrelsesafgørelser  0
I alt 

   

 

Materielle afgørelser 2006    Ikke medhold  Delvist medhold  Fuldt medhold  Hævet af klager  I alt  
Rådsafgørelser  1 1 1 6
Styrelsesafgørelser  0 0 3
I alt 

           

 

Materielle afgørelser 2005    Ikke medhold  Delvist medhold  Fuldt medhold  Hævet af klager  I alt  
Rådsafgørelser  0 0 5
Styrelsesafgørelser 
I alt 

           

 

Materielle afgørelser 2004    Ikke medhold  Delvist medhold  Fuldt medhold  Hævet af klager  I alt  
Rådsafgørelser  1 0 2 0 3
Styrelsesafgørelser  1
I alt 

           

 

Materielle afgørelser 2003    Ikke medhold  Delvist medhold  Fuldt medhold  Hævet af klager  I alt  
Rådsafgørelser  3 1 3 9
Styrelsesafgørelser 
I alt  11 

Formalitetsafgørelser      

Formalitetsafgørelser i 2018 Ikke medhold  Delvist medhold  Fuldt medhold Hævet af klager I alt 
Rådsafgørelser  0 0 0 0 0
Styrelsesafgørelser  0 0 3 0 4
I alt  0 0 4 0 4

 

Formalitetsafgørelser i 2017 Ikke medhold Delvist medhold Fuldt medhold Hævet af klager I alt
Rådsafgørelser  0  0  1  0  1
Styrelsesafgørelser  0  1  1  0  2
I alt  0  1  2  0  3

 

Formalitetsafgørelser 2016 Ikke medhold Delvist medhold Fuldt medhold Hævet af klager I alt
Rådsafgørelser 0 0 0 0  0
Styrelsesafgørelser 0 0 1 0  1
I alt 0 0 1 0  1

 

Formalitetsafgørelser 2015  Ikke medhold  Delvist medhold  Fuldt medhold  Hævet af klager  I alt 
Rådsafgørelser  0  0  0  0  0
Styrelsesafgørelser  0  0  3  0  3
I alt  0  0  3  0  3

 

Formalitetsafgørelser 2014  Ikke medhold  Delvist medhold  Fuldt medhold  Hævet af klager  I alt 
Rådsafgørelser   0  0  0  0  0
Styrelsesafgørelser   0  0  1  0  1
 I alt  0  0  1  0  1

 

Formalitetsafgørelser 2013 Ikke medhold Delvist medhold Fuldt medhold Hævet af klager I alt
Rådsafgørelser 0 0 0
Styrelsesafgørelser 0 0 1 0 1
I alt 0 0 1 0 1

         

Formalitetsafgørelser 2012    Ikke medhold  Delvist medhold  Fuldt medhold  Hævet af klager  I alt  
Rådsafgørelser  0
Styrelsesafgørelser  0 0
I alt 

           

Formalitetsafgørelser 2011    Ikke medhold  Delvist medhold  Fuldt medhold  Hævet af klager  I alt  
Rådsafgørelser  2 0
Styrelsesafgørelser 
I alt 

           

Formalitetsafgørelser 2010 Ikke medhold  Delvist medhold  Fuldt medhold  Hævet af klager  I alt  
Rådsafgørelser  0 2 0 2
Styrelsesafgørelser  0
I alt  2

           

Formalitetsafgørelser 2009 Ikke medhold  Delvist medhold  Fuldt medhold  Hævet af klager  I alt  
Rådsafgørelser  0 1 0
Styrelsesafgørelser  0
I alt 

           

Formalitetsafgørelser 2008 Ikke medhold  Delvist medhold  Fuldt medhold  Hævet af klager  I alt  
Rådsafgørelser  0 0 0 0
Styrelsesafgørelser 
I alt 

   

Formalitetsafgørelser 2007 Ikke medhold  Delvist medhold  Fuldt medhold  Hævet af klager  I alt  
Rådsafgørelser  0 0 1 0 1
Styrelsesafgørelser 
I alt 

           

Formalitetsafgørelser 2006    Ikke medhold  Delvist medhold  Fuldt medhold  Hævet af klager  I alt  
Rådsafgørelser  1 4
Styrelsesafgørelser 
I alt 

          

Formalitetsafgørelser 2005    Ikke medhold  Delvist medhold  Fuldt medhold  Hævet af klager  I alt  
Rådsafgørelser  0 4 0 4
Styrelsesafgørelser  0
I alt  0

           

Formalitetsafgørelser 2004    Ikke medhold  Delvist medhold  Fuldt medhold  Hævet af klager  I alt  
Rådsafgørelser  0 0 3 0
Styrelsesafgørelser 
I alt 

           

Formalitetsafgørelser 2003 Ikke medhold  Delvist medhold  Fuldt medhold  Hævet af klager  I alt  
Rådsafgørelser  0 0 2 0
Styrelsesafgørelser 
I alt