Afgørelse

Nummer
22/01478

Emner

  • § 6 / art. 101 - konkurrencebegraensende aftaler

Ecit Account A/S' medansvar for markedsdeling - indbragt for Sø- og Handelsretten

Ecit Account A/S har overtrådt konkurrenceloven ved som rådgiver at være med til at etablere og opretholde et kartel, hvor en række selvstændige diskoteker og deres indkøbsselskab delte markedet imellem sig. Konkurrencerådet vil indbringe sagen for domstolene med henblik på bøde.