Vejledning

Vejledning om EU´s sanktioner mod Rusland om offentlige kontrakter

Denne vejledning indeholder en gennemgang af EU’s sanktioner om offentlige kontrakter, mulighed for undtagelsen fra sanktionerne, samt opmærksomhedspunkter ved tildeling eller videreførelse af offentlige kontrakter.

Vejledningens formål

Vejledningen har til formål at hjælpe offentlige ordregivere med at håndtere situationer, der omfatter russiske leverandører mv. i overensstemmelse med reglerne.

Denne vejledning er opdelt i følgende kapitler:

  • Kapitel 2 behandler selve forbuddet mod tildeling af offentlige kontrakter til russiske leverandører m.v.
  • Kapitel 3 behandler undtagelser til forbuddet samt processen for at anmode om tilladelse til kontraktindgåelsen.
  • Kapitel 4 gennemgår nogle forhold, som ordregivere skal være opmærksomme på i forhold til overholdelse af sanktioner ved tildeling af nye offentlige kontrakter.
  • Kapitel 5 behandler opmærksomhedspunkter i forhold til overholdelsen af sanktioner for eksisterende offentlige kontrakter.
  • Kapitel 6 behandler reglerne for håndhævelse af sanktionerne og Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens rolle i forbindelse hermed. 

De enkelte kapitler kan læses og benyttes hver for sig alt efter vejledningsbehov.

Eventuelle kommentarer eller forslag til vejledningen sendes til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen på ok@kfst.dk

Juridisk vurdering (notat)

Som konsekvens af Ruslands invasion af Ukraine har EU den 8. april 2022 vedtaget den 5. sanktionspakke, som forbyder tildeling af nye og fortsat gennemførelse af eksisterende offentlige kontrakter med økonomiske aktører i eller med forbindelse til Rusland.

[Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen er blevet gjort bekendt med, at der i den første udgave af notatet var en upræcis formulering. Formuleringen er rettet den 25. maj 2022, ligesom der også er indsat et par enkelte præciseringer].

Læs også: Juridisk vurdering: EU’s sanktioner mod Rusland og konsekvenser for offentlige kontrakter

 

Senest opdateret 6. juli 2023