Vejledning

Evalueringsmodeller – Praktisk vejledning til offentlige indkøbere

Ændringer af udbudsloven medfører, at ordregivere skal offentliggøre alle dele af evalueringsmodellen fra den 1. juli 2019. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har i den forbindelse opdateret vejledningen om evalueringsmodeller.

Vejledningen er målrettet udbudspraktikere og er opdateret i forhold til de nye regler. Som i de forrige versioner indeholder vejledningen også eksempler på konkrete evalueringsmodeller.  

Fremover skal ordregivere fastlægge og beskrive alle dele af evalueringsmodellen i udbudsmaterialet, herunder de værktøjer, de benytter til at sammenligne tilbud. I praksis betyder det, at det ikke er lovligt at anvende dele af en evalueringsmodel, hvis delene ikke har været beskrevet i udbudsmaterialet på forhånd.

Formålet med lovændringerne er at styrke gennemsigtigheden og ligebehandlingen af tilbudsgiverne og at give leverandører et bedre grundlag for at optimere deres tilbud.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har udviklet en beregner i Excel, der kan hjælpe ordregivere med at finde en egnet evalueringsmodel. 

Hent Modeltesteren