Vejledning

ESPD – Det fælles europæiske udbudsdokument

ESPD står for det fælles europæiske udbudsdokument. Det er en egenerklæring, som virksomheder afgiver, når de deltager i offentlige udbud. I denne guide til virksomheder beskriver Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, hvordan ESPD’et udfyldes ved udbud.

Den 1. juli 2022 trådte en række ændringer af udbudsreglerne i kraft (se mere her). Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledninger om udbudsreglerne er derfor under opdatering. Vi har valgt at lade vejledningerne være tilgængelige på hjemmesiden, selv om de i en periode ikke vil være fuldt ud dækkende eller korrekte, da de anvendes dagligt af mange brugere. Indtil videre kan vejledningerne derfor kun anvendes under iagttagelse af, at ændringerne i Lov nr. 884 af 21-06-2022 ikke er indarbejdet. Vi fjerner denne advarselstekst  i takt med, at de enkelte vejledninger bliver opdateret.

Guiden ”ESPD – Det fælles europæiske udbudsdokument” giver på otte illustrative sider en gennemgang af, hvilke oplysninger virksomheder skal erklære, når de deltager i udbud af offentlige opgaver.

Er det første gang, din virksomhed skal deltage i et udbud, kan guiden være meget behjælpelig. Den tager nemlig udgangspunkt i en række spørgsmål, som styrelsen har modtaget fra andre virksomheder, der har stået i en situation, hvor de har været i tvivl om, hvordan ESPD’et skal udfyldes.

Der er i guiden fx svar på helt enkle spørgsmål som, hvor man udfylder ESPD’et og mere komplicerede som, hvad det betyder at basere sig på andre i udbud, og om underleverandører også skal aflevere et ESPD, når man er flere om at levere en opgave.

OBS. Guiden er den 29. september 2020 blevet opdateret med en præcisering af svaret på side 8.