Årlige benchmarkingresultater

Benchmarking 2022

Benchmarkingen 2022

De store spildevandsselskaber er i forbindelse med fastsættelsen af deres økonomiske rammer for 2022-2023 blevet benchmarket.

Denne side indeholder vejledning om indberetning til benchmarkingen, data og beskrivelser af metoden til brug for benchmarkingen.

Benchmarkingmetoden er beskrevet i papiret ” Metode for beregning af individuelle effektiviseringskrav – Benchmarking af spildevandsselskaber til brug for de økonomiske rammer 2022-2023”. De tilhørende bilag 1-7 uddyber metoden med forklaringer, beregninger og data.

Bilag 1 bliver offentliggjort og opdateret i takt med, at udkast til afgørelser om selskabernes økonomiske rammer bliver sendt ud. En endelig version bliver offentliggjort, når alle de større spildevandsselskaber har modtaget vores afgørelse om deres økonomiske rammer for 2022-2023.

Metodepapiret inkl. bilag var i høring den 5.-18. august 2021. Høringsnotatet kan læses her.

 

Materiale til brug for benchmarkingen 2022

 

Indberetningsvejledning til benchmarking 2022 (spildevand), marts 2021 (pdf)