Årlige benchmarkingresultater

Benchmarking 2021

Benchmarkingen 2021

De store drikkevandsselskaber er i forbindelse med fastsættelsen af deres økonomiske rammer for 2021-2022 blevet benchmarket.

Denne side indeholder vejledning om indberetning til benchmarkingen, data og beskrivelser af metoden til brug for benchmarkingen.

Benchmarkingmetoden er beskrevet i papiret ”Metode for beregning af individuelle effektiviseringskrav”. De tilhørende bilag 1-7 uddyber metoden med forklaringer, beregninger og data.

Bilag 1 bliver offentliggjort og opdateret i takt med, at selskabernes udkast til afgørelser bliver sendt ud. En endelig version bliver offentliggjort, når alle de større drikkevandsselskaber har modtaget deres afgørelse om økonomiske rammer for 2021-2022.

Metodepapiret inkl. bilag var i høring den 14.-28. august 2020 og som et supplement hertil var et nyt frontselskab i høring den 9. – 11. sep. 2020. Høringsnotatet kan læses her.

Materiale til brug for benchmarkingen 2021