Årlige benchmarkingresultater

Benchmarking 2020

Den overordnede metode og model bag benchmarkingmodellen for 2020-2021 er beskrevet i ”Benchmarking af spildevandsselskaber – Metode for beregning af individuelle effektiviseringskrav i de økonomiske rammer for 2020 og 2021”. De tilhørende bilag 1-5 uddyber med forklaringer, beregninger og data.

Spildevandsselskabernes individuelle effektiviseringspotentialer og –krav, der indgår i økonomiske rammer 2020-2021, fremgår af bilag 6. Bilaget bliver offentliggjort og opdateret i takt med, at selskabernes udkast til afgørelser bliver sendt ud. En endelig version bliver offentliggjort, når alle de større spildevandsselskaber har modtaget deres afgørelse om økonomiske rammer for 2020-2021.

Modelpapiret og bilag var i høring den 19. juni - 3. juli 2019. Høringsnotatet kan læses her