CPV-koder

Oversigt over CPV-koder

Vær opmærksom på, at der er 9.454 CPV-koder.

Sojabønner [ 03111100]

Jordnødder [ 03111200]

Solsikkefrø [ 03111300]

Bomuldsfrø [ 03111400]

Sesamfrø [ 03111500]

Sennepsfrø [ 03111600]

Grøntsagsfrø [ 03111700]

Frugtfrø [ 03111800]

Blomsterfrø [ 03111900]

Ufabrikeret tobak [ 03112000]

Sukkerrør [ 03113200]

Sukkerroer [ 03113100]

Halm [ 03114100]

Foderplanter [ 03114200]

Bomuld [ 03115110]

Jute [ 03115120]

Hør [ 03115130]

Naturgummi [ 03116100]

Naturlatex [ 03116200]

Latexprodukter [ 03116300]

Planter, der anvendes til fremstilling af parfume [ 03117110]

Planter, der anvendes til fremstilling af farmaceutiske produkter [ 03117120]

Planter, der anvendes til fremstilling af insektbekæmpelsesmidler [ 03117130]

Planter, der anvendes til svampebekæmpelses- eller lignende formål [ 03117140]

Plantefrø til anvendelse inden for særlige områder [ 03117200]

Levende planter; blomsterløg, rødder, podekviste og stiklinger [ 03121100]

Blomsterarrangementer [ 03121210]

Kaffebønner [ 03131100]

Teplanter [ 03131200]

Mate [ 03131300]

Kakaobønner [ 03131400]

Krydderier, ikke forarbejdede [ 03132000]

Tyresæd [ 03141000]

Naturlig honning [ 03142100]

Snegle [ 03142200]

Spiselige produkter af animalsk oprindelse [ 03142300]

Voks [ 03142400]

Æg [ 03142500]

Produkter fra blandet landbrugsdrift [ 03143000]

Landbrugsvarer [ 03144000]

Hård hvede [ 03211110]

Blød hvede [ 03211120]

Majs [ 03211200]

Ris [ 03211300]

Byg [ 03211400]

Rug [ 03211500]

Havre [ 03211600]

Malt [ 03211700]

Kornprodukter [ 03211900]

Kartofler [ 03212100]

Linser [ 03212211]

Kikærter [ 03212212]

Tørrede ærter [ 03212213]

Bælgplanter [ 03212220]

Rødbeder [ 03221111]

Gulerødder [ 03221112]

Løg [ 03221113]

Turnips [ 03221114]

Knoldfrugter [ 03221120]

Hestebønner [ 03221211]

Grønne bønner [ 03221212]

Pralbønner [ 03221213]

Haveærter [ 03221221]

Sukkerærter [ 03221222]

Peberfrugter [ 03221230]

Tomater [ 03221240]

Courgetter [ 03221250]

Champignoner [ 03221260]

Agurker [ 03221270]

Hovedsalat [ 03221310]

Salatblade [ 03221320]

Artiskokker [ 03221330]

Spinat [ 03221340]

Hvidkål [ 03221410]

Blomkål [ 03221420]

Broccoli [ 03221430]

Rosenkål [ 03221440]

Bananer [ 03222111]

Ananas [ 03222112]

Mangofrugter [ 03222113]

Dadler [ 03222114]

Rosiner [ 03222115]

Figner [ 03222116]

Avocadoer [ 03222117]

Kiwifrugter [ 03222118]

Kokosnødder [ 03222120]

Citroner [ 03222210]

Appelsiner [ 03222220]

Grapefrugter [ 03222230]

Tangeriner [ 03222240]

Limefrugter [ 03222250]

Ribs [ 03222311]

Stikkelsbær [ 03222312]

Jordbær [ 03222313]

Hindbær [ 03222314]

Tranebær [ 03222315]

Æbler [ 03222321]

Pærer [ 03222322]

Kvæder [ 03222323]

Abrikoser [ 03222331]

Ferskner [ 03222332]

Kirsebær [ 03222333]

Blommer [ 03222334]

Spisedruer [ 03222341]

Vindruer [ 03222342]

Oliven [ 03222400]

Tunge [ 03311110]

Rødspætte [ 03311120]

Torsk [ 03311210]

Gråsej [ 03311220]

Kulmule [ 03311230]

Kuller [ 03311240]

Sild [ 03311300]

Tun [ 03311400]

Hvilling [ 03311500]

Småsild [ 03311600]

Laks [ 03311700]

Østers [ 03312100]

Skaldyr [ 03312200]

Hvirvelløse havdyr [ 03312300]

Koraller eller lignende produkter [ 03313100]

Naturlige vaskesvampe [ 03313200]

Alger [ 03313310]

Voksent hornkvæg [ 03321100]

Kalve [ 03321200]

Får [ 03322100]

Geder [ 03322200]

Heste [ 03322300]

Svin [ 03323000]

Levende fjerkræ [ 03324000]

Kaniner [ 03325100]

Harer [ 03325200]

Mælk fra får [ 03331100]

Mælk fra geder [ 03331200]

Klippet uld [ 03332100]

Dyrehår [ 03332200]

Rå komælk [ 03333000]

Øremærker til kvæg [ 03341000]

Nåletræ [ 03411000]

Tropiske træsorter [ 03412000]

Brændselstræ [ 03413000]

Groft tildannet træ [ 03414000]

Blødt træ [ 03415000]

Spildtræ [ 03416000]

Savsmuld [ 03417100]

Hårdt træ [ 03418100]

Tømmer [ 03419100]

Minetømmer [ 03419200]

Balsamer [ 03421000]

Gummilak [ 03422000]

Naturkork [ 03431000]

Fletvarer [ 03432100]

Planter, græs, mos og lav til pynteformål [ 03441000]

Vækster til udplantning [ 03451100]

Blomsterløg [ 03451200]

Buske [ 03451300]

Træer [ 03452000]

Kemisk træmasse [ 03461100]

Kul [ 09111100]

Stenkul [ 09111210]

Briketter [ 09111220]

Fossilt brændsel [ 09111300]

Træbaseret brændsel [ 09111400]

Brunkul [ 09112100]

Tørv [ 09112200]

Koks [ 09113000]

Stenkulsgas eller lignende gasser [ 09121100]

Ledningsgas [ 09121200]

Propangas i flydende tilstand [ 09122110]

Butangas i flydende tilstand [ 09122210]

Naturgas [ 09123000]

Jetbrændstoffer af petroleumtypen [ 09131100]

Blyfri benzin [ 09132100]

Blyholdig benzin [ 09132200]

Benzin med ethanol [ 09132300]

Flydende petroleumsgas (LPG) [ 09133000]

Dieselolie [ 09134100]

Dieselolie (0,2) [ 09134210]

Dieselolie (EN 590) [ 09134220]

Biodiesel (B20) [ 09134231]

Biodiesel (B100) [ 09134232]

Svovlfattige brændselsolier [ 09135110]

Motorolier [ 09211100]

Kompressorolier [ 09211200]

Turbineolier [ 09211300]

Gearolier [ 09211400]

Gearolier (til reduktorer) [ 09211500]

Væsker til hydrauliske formål [ 09211610]

Formolier [ 09211620]

Korrosionsbeskyttende olier [ 09211630]

Elektroisolationsolier [ 09211640]

Bremsevæsker [ 09211650]

Hvide olier [ 09211710]

Paraffinolier [ 09211720]

Lette olier [ 09211810]

Mineralske olier [ 09211820]

Smøreolier til traktion [ 09211900]

Vaseline [ 09221100]

Paraffin [ 09221200]

Mineralolievoks [ 09221300]

Restprodukter fra mineralolie [ 09221400]

Mineralsk terpentin [ 09222100]

Jordolie (råolie) [ 09230000]

Bituminøs skifer eller olieskifer [ 09241000]

Olie udvundet af kul [ 09242100]

Elektricitet [ 09310000]

Varmt vand [ 09321000]

Damp [ 09322000]

Fjernvarme (indenbys) [ 09323000]

Fjernvarme (mellembys) [ 09324000]

Solfangere til varmeproduktion [ 09331100]

Solcellemoduler [ 09331200]

Solenergianlæg [ 09332000]

Uran [ 09341000]

Plutonium [ 09342000]

Radioaktive materialer [ 09343000]

Radioisotoper [ 09344000]

Natursand [ 14211100]

Grus [ 14212110]

Småsten [ 14212120]

Blandinger af sand og grus [ 14212210]

Bundsten [ 14212310]

Knust granit [ 14212320]

Knust basalt [ 14212330]

Muldlag [ 14212410]

Underjord [ 14212420]

Småskærver [ 14212430]

Makadam [ 14213100]

Tjæremakadam [ 14213200]

Asfaltsand [ 14213300]

Ler [ 14221000]

Kaolin [ 14222000]

Naturligt calcium [ 14311100]

Aluminiumcalciumphosphater [ 14311200]

Rå, naturlige kaliumsalte [ 14311300]

Ikke brændt svovlkis [ 14312100]

Kemiske mineraler [ 14320000]

Stensalt [ 14410000]

Havsalt [ 14420000]

Salt udvundet ved inddampning og ren natriumchlorid [ 14430000]

Saltlage [ 14450000]

Støv eller pulver af ædelsten [ 14521140]

Støv eller pulver af halvædelsten [ 14521210]

Pimpsten [ 14522100]

Industridiamanter [ 14522200]

Smergel [ 14522300]

Naturlige slibemidler [ 14522400]

Mineraler [ 14523100]

Guld [ 14523200]

Sølv [ 14523300]

Platin [ 14523400]

Jernmalme [ 14611000]

Kobbermalm [ 14612100]

Nikkelmalm [ 14612200]

Aluminiummalm [ 14612300]

Ædelmetalmalm [ 14612400]

Blymalm [ 14612500]

Zinkmalm [ 14612600]

Tinmalm [ 14612700]

Uranmalme [ 14613100]

Thoriummalme [ 14613200]

Diverse malme [ 14614000]

Ferromangan [ 14621110]

Ferrochrom [ 14621120]

Ferronikkel [ 14621130]

Stål [ 14622000]

Slagger, krats, affald og skrot, af jern [ 14630000]

Råjern [ 14711100]

Bly [ 14712000]

Zink [ 14713000]

Tin [ 14714000]

Kobber [ 14715000]

Aluminiumoxid [ 14721100]

Nikkel [ 14722000]

Scandium [ 14723000]

Titan [ 14724000]

Vanadium [ 14725000]

Chrom [ 14731000]

Mangan [ 14732000]

Kobolt [ 14733000]

Yttrium [ 14734000]

Zirkonium [ 14735000]

Molybdæn [ 14741000]

Technetium [ 14742000]

Ruthenium [ 14743000]

Rhodium [ 14744000]

Cadmium [ 14751000]

Lutetium [ 14752000]

Hafnium [ 14753000]

Tantal [ 14754000]

Wolfram [ 14755000]

Iridium [ 14761000]

Gallium [ 14762000]

Indium [ 14763000]

Thallium [ 14764000]

Barium [ 14765000]

Caesium [ 14771000]

Strontium [ 14772000]

Rubidium [ 14773000]

Calcium [ 14774000]

Kalium [ 14781000]

Magnesium [ 14782000]

Natrium [ 14783000]

Lithium [ 14784000]

Niobium [ 14791000]

Osmium [ 14792000]

Rhenium [ 14793000]

Palladium [ 14794000]

Møllesten [ 14811100]

Slibesten [ 14811200]

Slibeskiver [ 14811300]

Slibemidler som pulver eller korn [ 14812000]

Kunstig korund [ 14813000]

Kunstig grafit [ 14814000]

Glas [ 14820000]

Glasfibre [ 14830000]

Genindvundne sekundære metalråmaterialer [ 14910000]

Genindvundne sekundære råmaterialer, som ikke indeholder metal [ 14920000]

Aske og restprodukter indeholdende metaller [ 14930000]

Oksekød [ 15111100]

Kalvekød [ 15111200]

Gæs [ 15112110]

Kalkuner [ 15112120]

Kyllinger [ 15112130]

Ænder [ 15112140]

Gåse- og andelever [ 15112310]

Svinekød [ 15113000]

Indmad [ 15114000]

Lammekød [ 15115100]

Fårekød [ 15115200]

Gedekød [ 15117000]

Hestekød [ 15118100]

Æsel-, muldyr- eller mulæselkød [ 15118900]

Kaninkød [ 15119100]

Harekød [ 15119200]

Vildt [ 15119300]

Frølår [ 15119400]

Duer [ 15119500]

Fiskekød [ 15119600]

Pølsekød [ 15131110]

Pølsevarer [ 15131120]

Blodpølser [ 15131134]

Fjerkræpølser [ 15131135]

Saltet skinke [ 15131210]

Bacon [ 15131220]

Salami [ 15131230]

Postej, paté [ 15131310]

Varer tilberedt af gåse- eller andelever [ 15131320]

Skinke [ 15131410]

Kødboller [ 15131420]

Færdigretter tilberedt af svinekød [ 15131490]

Varer tilberedt af fjerkrækød [ 15131500]

Kødboller af oksekød [ 15131610]

Hakket oksekød [ 15131620]

Hakkebøffer af oksekød [ 15131640]

Kødvarer [ 15131700]

Friske fiskefileter [ 15211100]

Fiskerogn [ 15212000]

Fiskelever [ 15213000]

Frossen fisk [ 15221000]

Frosne fiskeprodukter [ 15229000]

Tørret fisk [ 15231000]

Saltet fisk [ 15232000]

Fisk i saltlage [ 15233000]

Røget fisk [ 15234000]

Konserveret fisk [ 15235000]

Laks på dåse [ 15241100]

Tilberedt eller konserveret sild [ 15241200]

Sardiner [ 15241300]

Tunfisk på dåse [ 15241400]

Makrel [ 15241500]

Ansjoser [ 15241600]

Fiskepinde [ 15241700]

Panerede fiskevarer [ 15241800]

Tilberedte fiskeretter [ 15242000]

Fisketilberedninger [ 15243000]

Kaviar [ 15244100]

Rogn [ 15244200]

Frosne krebsdyr [ 15251000]

Tilberedte eller konserverede krebsdyr [ 15252000]

Skaldyrsprodukter [ 15253000]

Pomfritter eller pommes frites [ 15311100]

Frosne kartofler i terninger, skiver og andet [ 15311200]

Kartoffelmospulver [ 15312100]

Blancherede pommes frites [ 15312200]

Franske kartofler, tilsat smag [ 15312310]

Kartoffelsnacks [ 15312400]

Kartoffelkroketter [ 15312500]

Forarbejdede kartofler [ 15313000]

Appelsinsaft [ 15321100]

Grapefrugtsaft [ 15321200]

Citronsaft [ 15321300]

Ananassaft [ 15321400]

Druesaft [ 15321500]

Æblesaft [ 15321600]

Saftblandinger, ikke koncentrerede [ 15321700]

Saftkoncentrater [ 15321800]

Tomatsaft [ 15322100]

Forarbejdede rodgrøntsager [ 15331110]

Forarbejdede knoldgrøntsager [ 15331120]

Forarbejdede bønner [ 15331131]

Forarbejdede ærter [ 15331132]

Gule ærter [ 15331133]

Forarbejdede tomater [ 15331134]

Forarbejdede svampe [ 15331135]

Forarbejdede peberfrugter [ 15331136]

Bønnespirer [ 15331137]

Trøfler [ 15331138]

Forarbejdet kål [ 15331142]

Forarbejdede bælgfrugter [ 15331150]

Frosne grøntsager [ 15331170]

Baked beans [ 15331411]

Tomater på dåse [ 15331423]

Tomatpuré [ 15331425]

Koncentreret tomatpuré [ 15331427]

Tomatsauce [ 15331428]

Svampe på dåse [ 15331430]

Forarbejdede oliven [ 15331450]

Surkål på dåse [ 15331461]

Ærter på dåse [ 15331462]

Bønner på dåse, udbælgede [ 15331463]

Bønner på dåse, ikke udbælgede [ 15331464]

Asparges på dåse [ 15331465]

Oliven på dåse [ 15331466]

Sukkermajs [ 15331470]

Midlertidigt konserverede grøntsager [ 15331480]

Grøntsager, konserveret i eddike [ 15331500]

Forarbejdede æbler [ 15332140]

Forarbejdede pærer [ 15332150]

Forarbejdede bananer [ 15332160]

Rabarber [ 15332170]

Meloner [ 15332180]

Orangemarmelade [ 15332231]

Citronmarmelade [ 15332232]

Frugtgeléer [ 15332240]

Frugtmos [ 15332250]

Jordnøddesmør [ 15332261]

Frugtpuréer [ 15332270]

Abrikossyltetøj [ 15332291]

Brombærsyltetøj [ 15332292]

Solbærsyltetøj [ 15332293]

Kirsebærsyltetøj [ 15332294]

Hindbærsyltetøj [ 15332295]

Jordbærsyltetøj [ 15332296]

Ristede eller saltede nødder [ 15332310]

Forarbejdede korender [ 15332411]

Forarbejdede rosiner [ 15332412]

Sultanaer [ 15332419]

Vegetabilske biprodukter [ 15333000]

Olivenolie [ 15411110]

Sesamolie [ 15411120]

Jordnøddeolie [ 15411130]

Kokosnøddeolie [ 15411140]

Stegeolie [ 15411210]

Animalske fedtstoffer [ 15412100]

Vegetabilske fedtstoffer [ 15412200]

Oliekage [ 15413100]

Raffinerede olier [ 15421000]

Raffinerede fedtstoffer [ 15422000]

Hydrerede eller esterificerede olier eller fedtstoffer [ 15423000]

Vegetabilsk voks [ 15424000]

Flydende margarine [ 15431110]

Smørbare produkter med reduceret eller lavt fedtindhold [ 15431200]

Pasteuriseret mælk [ 15511100]

Langtidsholdbar mælk [ 15511210]

Skummetmælk [ 15511300]

Letmælk [ 15511400]

Sødmælk [ 15511500]

Kondenseret mælk [ 15511600]

Tørmælk [ 15511700]

Kaffefløde [ 15512100]

Fløde med et fedtindhold på mindst 45 vægtprocent [ 15512200]

Tyk fløde med et fedtindhold på mindst 63 vægtprocent [ 15512300]

Piskefløde [ 15512900]

Smør [ 15530000]

Ost [ 15541000]

Hytteost [ 15542100]

Blød ost [ 15542200]

Fetaost [ 15542300]

Blåskimmelost [ 15543100]

Cheddarost [ 15543200]

Revet ost [ 15543300]

Parmesanost [ 15543400]

Hård ost [ 15544000]

Smelteoste [ 15545000]

Yoghurt naturel [ 15551310]

Yoghurt med smag [ 15551320]

Kærnemælk [ 15551500]

Kasein [ 15552000]

Laktose eller laktosesirup [ 15553000]

Valle [ 15554000]

Konsumis [ 15555100]

Sorbet [ 15555200]

Afskallet ris [ 15611000]

Fuldkornsmel [ 15612110]

Mel til fremstilling af brød [ 15612120]

Almindeligt mel [ 15612130]

Mel til bagværk [ 15612150]

Selvhævende mel [ 15612190]

Rismel [ 15612220]

Majsmel [ 15612210]

Fint- og groftmalet vegetabilsk mel [ 15612300]

Færdiglavede kageblandinger [ 15612410]

Færdiglavede bageblandinger [ 15612420]

Bageriprodukter [ 15612500]

Havregryn [ 15613100]

Cornflakes [ 15613311]

Mysli eller tilsvarende [ 15613313]

Puffed hvede [ 15613319]

15613380 [ Valsede havregryn]

Langkornet ris [ 15614100]

Slebet ris [ 15614200]

Brudris [ 15614300]

Klid [ 15615000]

Majsolie [ 15621000]

Glukose [ 15622110]

Glukosesirup [ 15622120]

Fruktose [ 15622310]

Fruktoseopløsninger [ 15622321]

Fruktosesirup [ 15622322]

Stivelse [ 15623000]

Tapioka [ 15624000]

Semuljegryn [ 15625000]

Cremepulver [ 15626000]

Fiskefoder [ 15711000]

Tørfoder [ 15712000]

Foder til selskabsdyr [ 15713000]

Brød [ 15811100]

Rundstykker [ 15811200]

Croissanter [ 15811300]

Tebrød (crumpets) [ 15811400]

Færdiglavede sandwiches [ 15811511]

Krydrede tærter [ 15812121]

Søde tærter [ 15812122]

Kager [ 15812200]

Morgenbrød [ 15813000]

Ristet brød [ 15821110]

Knækbrød [ 15821130]

Tvebakker [ 15821150]

Søde kiks [ 15821200]

Hvidt sukker [ 15831200]

Ahornsukker og -sirup [ 15831300]

Melasse [ 15831400]

Sirupper fremstillet af sukker [ 15831500]

Honning [ 15831600]

Affaldsprodukter fra sukkerfremstilling [ 15832000]

Tærtebunde [ 15833110]

Kakaomasse [ 15841100]

Kakaosmør, -fedt eller -olie [ 15841200]

Usødet kakaopulver [ 15841300]

Sødet kakaopulver [ 15841400]

Chokolade [ 15842100]

Drikkechokolade [ 15842210]

Chokoladebarrer [ 15842220]

Bolsjer [ 15842310]

Nougat [ 15842320]

Frugt, nødder eller frugtskaller, konserveret med sukker [ 15842400]

Pastaprodukter, ikke kogte [ 15851100]

Tilberedt pasta [ 15851210]

Fyldt pasta [ 15851220]

Lasagne [ 15851230]

Couscous [ 15851250]

Pasta på dåse [ 15851290]

Brændt kaffe [ 15861100]

Koffeinfri kaffe [ 15861200]

Kaffeerstatninger [ 15862000]

Grøn te [ 15863100]

Sort te [ 15863200]

Tebreve [ 15864100]

Urtete [ 15865000]

Eddike eller tilsvarende [ 15871110]

Sojasauce [ 15871210]

Tomatketchup [ 15871230]

Sennep [ 15871250]

Saucer [ 15871260]

Mayonnaise [ 15871273]

Smørepålæg [ 15871274]

Chutney [ 15871279]

Peber [ 15872100]

Krydderier [ 15872200]

Urter [ 15872300]

Salt [ 15872400]

Ingefær [ 15872500]

Homogeniserede fødevaretilberedninger [ 15881000]

Diætetiske produkter [ 15882000]

Spædbørnsmad [ 15884000]

Kødsupper [ 15891100]

Fiskesupper [ 15891200]

Blandede supper [ 15891300]

Suppeblandinger [ 15891410]

Bouilloner [ 15891500]

Blandinger til suppekraft [ 15891610]

Grøntsagssupper [ 15891900]

Safter af grøntsager [ 15892100]

Grøntsagsekstrakter [ 15892200]

Jævningsmidler [ 15892400]

Fødevareblandinger [ 15893100]

Dessertblandinger [ 15893200]

Sauceblandinger [ 15893300]

Veganisk mad [ 15894100]

Tilberedte måltider til skoler [ 15894210]

Tilberedte måltider til hospitaler [ 15894220]

Færdigretter [ 15894300]

Snacks [ 15894400]

Automatvarer [ 15894500]

Sandwichfyld [ 15894600]

Delikatessevarer [ 15894700]

Hamburgere [ 15895100]

Dybfrostvarer [ 15896000]

Nødrationer [ 15897100]

Konservesvarer [ 15897200]

Fødevarepakker [ 15897300]

Gær [ 15898000]

Bagepulver [ 15899000]

Spiritus [ 15911100]

Likører [ 15911200]

Mousserende vin [ 15931100]

Bordvin [ 15931200]

Portvin [ 15931300]

Madeira [ 15931400]

Druemost [ 15931500]

Sherry [ 15931600]

Vinbærme [ 15932000]

Cider [ 15941000]

Frugtvine [ 15942000]

Vermouth [ 15951000]

Pilsnerøl [ 15961100]

Bærme fra brygning eller destillering [ 15962000]

Mineralvand uden brus [ 15981100]

Mineralvand med brus [ 15981200]

Is [ 15981310]

Sne [ 15981320]

Mineralvand tilsat smag [ 15981400]

Frugtsquash [ 15982100]

Chokolademælk [ 15982200]

Cigarer [ 15991100]

Cigarillos [ 15991200]

Cigaretter [ 15991300]

Forarbejdet tobak [ 15992100]

Tobakshandlerleverancer [ 15993000]

Cigaretpapir [ 15994100]

Filterpapir [ 15994200]

Plove eller tallerkenharver [ 16110000]

Harver, oprivere, kultivatorer, luge- eller hakkemaskiner [ 16120000]

Så-, plante- eller priklemaskiner [ 16130000]

Gødningsspredere [ 16141000]

Tromler til plæner eller sportspladser [ 16150000]

Diverse havebrugsudstyr [ 16160000]

Plæneklippere, slåmaskiner til parker eller sportsbaner [ 16311100]

Maskiner til høtilberedning [ 16320000]

Opsamlepressere [ 16331000]

Høstmaskiner og tærskeværker [ 16340000]

Sprøjtemaskiner til anvendelse i landbrug eller havebrug [ 16400000]

Selvlæssende landbrugspåhængsvogne [ 16510000]

Selvaflæssende landbrugspåhængsvogne [ 16520000]

Selvlæssende landbrugssættevogne [ 16530000]

Selvaflæssende landbrugssættevogne [ 16540000]

Maskiner til rengøring af æg [ 16611100]

Maskiner til rengøring af frugt [ 16611200]

Ægsorteringsmaskiner [ 16612100]

Frugtsorteringsmaskiner [ 16612200]

Maskiner til rengøring eller sortering af frø, korn eller tørrede grøntsager [ 16613000]

Malkemaskiner [ 16620000]

Maskiner til tilberedning af dyrefoder [ 16630000]

Maskiner til biavl [ 16640000]

Rugemaskiner og kyllingemødre [ 16651000]

Landbrugstraktorer uden førerplads [ 16710000]

Brugte traktorer [ 16720000]

Trækmotorer [ 16730000]

Dele til landbrugsmaskiner [ 16810000]

Dele til skovbrugsmaskiner [ 16820000]

Beklædning til brug i industrien [ 18113000]

Overtræksdragter [ 18114000]

18132100 [ Flyverjakker ]

18132200 [ Flyverdragter ]

Arbejdshandsker [ 18141000]

Sikkerhedsvisirer [ 18142000]

Beskyttelsesudrustning [ 18143000]

Kapper [ 18211000]

Slag [ 18212000]

Vindjakker [ 18213000]

Vandtætte kapper [ 18221100]

Anorakker [ 18221200]

Regnfrakker [ 18221300]

Jakkesæt [ 18222100]

Ensembler [ 18222200]

Blazere [ 18223100]

Jakker [ 18223200]

Beklædningsartikler af overtrukne eller imprægnerede tekstilstoffer [ 18224000]