Ofte stillede spørgsmål

Få svar om e-formularer

Her kan du finde svar på de spørgsmål, der ofte stilles til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen om e-formularer til EU-udbud.

For at få offentliggjort bekendtgørelser eller meddelelser på TED (Tenders Electronic Daily) kan ordregiver sende sine bekendtgørelser og meddelelser enten via Publikationskontorets løsning eNotices2 eller via en udbudsplatform med integration til TED.

Gå til SIMAP - Information om europæiske offentlige indkøb (europa.eu)

E-formularer har været frivillige at bruge for offentlige ordregivere ved EU-udbud siden den 14. november 2022. Men fra og med den 25. oktober 2023 skal de anvendes. Europa-Kommissionen har dog forlænget overgangsperioden således er det er teknisk muligt at anvende de hidtidige standardformularer og e-formularerne parallelt frem til den 31. januar 2024. Men der er ikke etableret juridisk grundlag for forlængelsen.

Det fremgår af gennemførselsforordningen (EU) 2022/2023, at de tidligere formularer ophæves og at de nye formularer skal benyttes fra den 25. oktober 2023. Der er derfor en juridisk risiko ved fortsat at benytte de hidtidige standardformularer, da de principielt set ikke længere er gyldige. Derfor opfordrer Europa-Kommissionen til at der fra den 25. oktober 2023 alene anvendes e-formularer. Dette er ligeledes Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens anbefaling.

E-formularerne indebærer, at der indføres nye formularer, som ordregivere skal anvende ved offentliggørelse af bekendtgørelser og meddelelser ved EU-udbud omfattet af udbudsdirektiverne på Tenders Electronic Daily (TED).

Publikationskontoret har sammen med de nye e-formularer udviklet en ny platform, eNotices2, hvor e-formularerne er tilgængelige. Hvis ordregiver anvender en anden udbudsplatform til at sende bekendtgørelser og meddelelser til offentliggørelse på TED, vil de nye e-formularer formentlig blive implementeret af platformsleverandøren.

Kravene til, hvilket indhold der skal fremgå af de offentliggjort bekendtgørelser og meddelelser, fremgår (stadig) af bilagene i udbudsdirektiverne, fx udbudsdirektivets Bilag V. De nye e-formularer medfører således ikke nye krav til, hvilket indhold formularerne som minimum skal indeholde. Ordregivere skal dog som hidtil være opmærksomme på, at der derudover kan være oplysninger, hvor det følger af retspraksis eller sektorlovgivning, at disse oplysninger skal fremgå af eksempelvis en udbudsbekendtgørelse.

Hvis du som ordregiver plejer at udfylde formularerne til dine bekendtgørelser og meddelelser i eNotices, skal du fremover udfylde e-formularerne i eNotices2.

Hvis du plejer at udfylde dine bekendtgørelser og meddelelser via en udbudsplatform, skal du formentlig ikke gøre noget aktivt for at begynde at anvende e-formularerne. De platforme, der sender bekendtgørelser og meddelelser til TED vil skulle implementere de nye e-formularer i deres løsning.

Hvis du har et igangværende udbud, som ikke er blevet afsluttet inden den 24. oktober 2023, betyder det, at dine bekendtgørelser skal udarbejdes i e-formularerne. 

Henvisninger til de hidtidige standardformularer fra de nye e-formularer bliver ikke nødvendigvis oprettet automatisk, og formularerne bliver ikke længere (nødvendigvis) automatisk koblet sammen på tværs af de to formater. Du kan derfor opleve, at der er indhold såsom henvisninger mv., som tidligere er blevet genereret automatisk, som du nu skal udfylde manuelt. 

Hjælp og opslagsværk

Vejledning

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledning omhandler de konceptuelle ændringer i overgangen til e-formularer. Vejledningen indeholder også et praktisk opslagsværk.

Gå til vejledning
EU flag
Find flere spørgsmål og svar

Europa-Kommissionens FAQ

Find flere spørgsmål og svar på SIMAP - Information om europæiske offentlige indkøb.

Gå til SIMAP