Offentlig-private partnerskaber

Tjekliste: Start af OPP-projekter

Arbejder du for en offentlige myndighed, der overvejer et offentlig-privat partnerskab, kan du bruge tjeklisten her til at danne dig et overblik over, om du har fået vurderet og afdækket væsentlige facetter i beslutningsprocessen.

Entreprenører
Læs mere

Standardmodel til OPP til nyanlæg

Standardmodellen retter sig mod offentlige ordregivere og indeholder vejledning i OPP-samarbejdets forskellige faser ved nyanlæg og konkrete eksempler på, hvordan centrale udfordringer er blevet løst i Danmark. 

Gå til OPP-standardmodel for nyanlæg
Læs mere

Standardmodel til OPP til renovering

Standardmodellen retter sig mod offentlige ordregivere og indeholder vejledning i OPP-samarbejdets forskellige faser ved renovering. Modellen er en udbygning af standardmodellen til nyanlæg.

Gå til OPP-standardmodel til renovering