Offentlig-private partnerskaber (OPP)

Offentlig-private partnerskaber i Danmark

Denne oversigt indeholder fakta om alle danske offentlig-private partnerskaber (OPP'er), som er kendt af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen fra og med 2004. OPP-oversigten bliver løbende opdateret.

Informationerne, der ligger til grund for oversigten, er dels indhentet på baggrund af oplysninger fra Tenders Electronic Daily (TED) om ordregivernes udbudsbekendtgørelser og bekendtgørelser om indgået kontrakt, dels fra omtaler på ordregivernes hjemmesider og fra omtaler i medierne.

OPP er en form for offentlig-privat samarbejde, hvor etablering, drift og vedligeholdelse sammentænkes i udbuddet af en offentlig investering. Samarbejdsmodellen OPP anvendes oftest ved bygge- og anlægsprojekter. OPP forbindes typisk med at kunne give totaløkonomiske fordele, gennem den private leverandørs mulighed for at vælge de løsninger, der er mest effektive set på tværs af anlæg og vedligeholdelse over en længere periode. Samtidig indebærer OPP typisk en hensigtsmæssig deling af risici, hvor den offentlige og den private part hver især bærer de risici, som de bedst og billigst kan varetage.

Sidst opdateret: August 2023