Analyse

Barrierer for offentlig-private partnerskaber

Erfaringerne med offentlig-private partnerskaber (OPP) i Danmark er generelt gode. Alligevel er der kun få OPP-projekter. Analysen ”Barrierer for OPP ved kommuner og regioners bygge- og anlægsprojekter”, som Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen udgiver i dag, beskriver nogle af de forhold, som afholder kommuner og regioner fra at indgå i OPP-projekter.

Deponeringsreglerne, ressourcekrævende processer, og dyr finansiering. Det er de tre forhold, som kommuner og regioner oplever som de største barrierer for at igangsætte et OPP-projekt.

72 procent af kommuner og regioner overvejer at bruge OPP-modellen til bygge- og anlægsprojekter. De ser især fordele i, at OPP sætter fokus på funktion, og at OPP giver mulighed for en hensigtsmæssig risikodeling med OPP-leverandøren. Hertil kommer forventninger om eller erfaringer med, at projekterne færdiggøres til tiden og til aftalt pris.

Analysen omhandler barriererne, som kommuner og regioner oplever dem. Det afspejler ikke nødvendigvis de faktiske forhold.

Et OPP kobler anlægs- eller renoveringsarbejder sammen med den efterfølgende drift og vedligeholdelse. Aftalerne løber typisk 15 til 25 år.