Pressemeddelelse

Konkurrenceankenævn: FK Distribution har misbrugt sin dominerende stilling

Konkurrenceankenævnet har stadfæstet, at den største distributør af adresseløse forsendelser i Danmark, FK Distribution, har misbrugt sin dominerende stilling. Distributøren har haft en adfærd, der kunne afskære konkurrenter fra det voksende marked for digital visning af tilbudsaviser i Danmark.

Vicedirektør i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Bitten Thorgaard Sørensen, siger:

FK Distribution har som den eneste landsdækkende distributør af adresseløse forsendelser i Danmark et særligt ansvar for ikke at skade konkurrencen. Men virksomheden har brugt sin magt på markedet for adresseløse forsendelser til at opnå en uretmæssig konkurrencefordel på det relativt nye, men voksende marked for digitale platforme for tilbudsaviser i Danmark.
FK Distributions adfærd kan være gået ud over konkurrenter samt kunder som for eksempel store dagligvarekæder og andre, der markedsfører sig via fysiske eller digitale tilbudsaviser i Danmark.

I sin kendelse skriver Konkurrenceankenævnet:

”Konkurrenceankenævnet finder, at koblingsklausulen konkret var egnet til at begrænse konkurrencen ved at give Forbruger-Kontakt en sikkerhed for, at et stort antal kunders tilbudsaviser, herunder store og vigtige kunders tilbudsaviser, blev vist på MineTilbud, hvilket på den ene side har sikret Forbruger-Kontakt flere brugere på MineTilbud, og på den anden side – og derved – har reduceret kundernes incitament til at anvende og betale for alternative digitale platforme for tilbudsaviser.”

Konkurrenceankenævnet har afgjort, at FK Distribution har misbrugt sin dominerende stilling. Dermed stadfæster nævnet Konkurrencerådets oprindelige afgørelse fra juni 2020.

Misbruget skete i forbindelse med FK Distributions salg af distribution af adresseløse forsendelser i Danmark. Hvis en kunde ville benytte FK Distribution som distributør af adresseløse forsendelser, så var det en betingelse, at kunden også købte visning af sine tilbudsaviser på FK Distributions digitale platforme, blandt andet minetilbud.dk.

Fra den 1. januar 2018 var FK Distribution den eneste landsdækkende distributør af adresseløse forsendelser i Danmark. Misbruget har fundet sted i perioden 2018 til oktober 2019.

Markedet for distribution af adresseløse forsendelser har de senere år været faldende, mens markedet for digitale platforme for tilbudsaviser har været i vækst. De to markeder er forbundne i den forstand, at en stor del af annoncørerne (for eksempel store dagligvarekæder) er kunder på begge markeder.

Konkurrencerådet besluttede i forbindelse med sin afgørelse i sommeren sidste år at anmelde sagen til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet med henblik på en strafferetlig forfølgelse.

For yderligere information

Kontakt kommunikationschef i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Hanne Arentoft, på telefon 41 71 50 98.

Konkurrencelovens forbud mod misbrug

 • En virksomhed må gerne have en dominerende stilling på markedet, og den må gerne konkurrere intenst med sine konkurrenter.
 • Konkurrencelovens forbud mod misbrug af dominerende stilling er overtrådt, når en virksomhed har en dominerende stilling på markedet, og den misbruger stillingen på en måde, der skader konkurrencen.
 • En dominerende virksomhed har en særlig forpligtelse til ikke at skade den effektive konkurrence.
 • Et misbrug går typisk ud på, at den dominerende virksomhed søger:
  • at skade konkurrenter eller holde dem ude af markedet, fx ved at tilbyde konkurrenternes kunder særligt store rabatter (”ekskluderende” eller ”afskærmende misbrug”).

  • at udnytte, at den ikke er udsat for konkurrence ved fx at tage urimeligt høje priser til skade for forbrugerne (”udnyttende misbrug”).

 • Konkurrencerådet kan give virksomheder påbud om at ophøre med den ulovlige adfærd.
 • Virksomheder kan også afgive bindende tilsagn, der kan imødegå de betænkeligheder, som Konkurrencerådet har over for en adfærd, som en dominerende virksomhed har.
 • Virksomheder og enkeltpersoner kan få en bøde for at overtræde konkurrencelovens forbud mod misbrug af dominerende stilling.

Pressemeddelelser fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Når du tilmelder dig, vil du modtage alle pressemeddelelser fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, herunder om Konkurrencerådets afgørelser, analyser m.v.