Pressemeddelelse

Østre Landsret: HMN Naturgas har ulovligt koordineret priser med konkurrenter

Østre Landsret har stadfæstet, at det var ulovligt, da HMN Naturgas sammen med to konkurrenter og en brancheforening koordinerede priser på service af naturgasfyr i Hovedstadsområdet og Midt- og Nordjylland. Konkurrencerådet traf afgørelse i sagen i 2016.

Vicedirektør i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Bitten Thorgaard Sørensen, siger:

Østre Landsret slår nu også fast, at HMN Naturgas overtrådte konkurrenceloven, da selskabet koordinerede abonnementspriser på service af naturgasfyr med to konkurrenter og med en brancheforening. Det kan have skadet husstande med naturgasfyr i store dele af Danmark.
Den ulovlige aftale indebar blandt andet, at HMN Naturgas fastsatte sine egne abonnementspriser på en måde, så konkurrenterne i serviceleddet kunne hæve deres abonnementspriser. Dermed blev konkurrencen mellem udbyderne af naturgasservice begrænset.

I sin dom skriver Østre Landsret blandt andet:

”Landsretten finder Konkurrencerådets vurderinger velunderbyggede og kan i det hele tiltræde disse.

Landsretten finder herved, at principaftalens pkt. 6 efter sit indhold, formål og den sammenhæng, hvori bestemmelsen indgik, som antaget af Konkurrencerådet, må anses for en horisontal aftale om koordinering af slutbrugerpriser af en art, som efter erfaringen og fast konkurrenceretlig praksis som klart udgangspunkt må anses for konkurrencebegrænsende.”

HMN Naturgas og to konkurrenter, der samtidig var underleverandører til HMN Naturgas, har sammen med deres brancheforening koordineret abonnementspriser på service af naturgasfyr. I 2016 afgjorde Konkurrencerådet, at det var i strid med konkurrencelovens forbud imod konkurrencebegrænsende aftaler.

Rådets afgørelse blev i første omgang stadfæstet af Konkurrenceankenævnet. Herefter ankede HMN Naturgas sagen til Sø- og Handelsretten, som ligeledes stadfæstede, at priskoordineringen var ulovlig. Dommen blev anket videre til Østre Landsret, som nu også har stadfæstet den.

HMN Naturgas og underleverandørerne Gastech og Kiertner aftalte i 2014 sammen med brancheforeningen DEBRA, at HMN Naturgas’ slutbrugerpriser på service af naturgasfyr skulle stige, så Gastech, Kiertner og en række andre servicepartnere fik mulighed for at hæve deres abonnementspriser.

Gastech har ikke anket Konkurrencerådets afgørelse, og såvel brancheforeningen DEBRA samt Kiertner er i dag opløst.

Konkurrencerådet har anmeldt sagen til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet med henblik på en strafferetlig forfølgelse.

For yderligere information, kontakt kommunikationschef i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Hanne Arentoft på telefon 41 71 50 98.

Pressemeddelelser fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Når du tilmelder dig, vil du modtage alle pressemeddelelser fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, herunder om Konkurrencerådets afgørelser, analyser m.v.