Pressemeddelelse

Anbefaling om at ændre vandselskabers generelle effektiviseringskrav

Det generelle effektiviseringskrav, som vandselskaber får hvert år, kan med fordel fastsættes, så det i højere grad afspejler udviklingen i produktiviteten i en konkurrencesituation. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen anbefaler at reglerne ændres på baggrund af ny analyse.

Økonomisk regulering af vandselskaber

 • Vandselskaber er naturlige monopoler.
 • De største danske vandselskabers økonomiske forhold er reguleret i vandsektorloven.
 • Forsyningssekretariatet håndhæver vandsektorloven.
 • Hvert år fastsætter sekretariatet indtægtsrammer med effektiviseringskrav for vandselskaberne. Effektivitetskravet er bestemt ved lov. I dag gælder følgende:

  • Alle selskaber får et generelt effektiviseringskrav, og de største selskaber kan desuden få et benchmarkingbaseret, individuelt effektiviseringskrav
  • Mindre selskaber får et generelt effektiviseringskrav på 1,7 procent af deres drifts- og kapitalomkostninger
  • De største selskaber får til driftsomkostningerne et effektiviseringskrav på 2 procent om året. Til kapitalomkostningerne sammenvejes effektiviseringskravet af udviklingen i femårsgennemsnittet for timeproduktiviteten i bygge- og anlægsbranchen og hele den markedsmæssige økonomi.
 • Formålet med vandsektorloven er at styrke vandselskabernes incitament til at effektivisere og investere omkostningseffektivt til gavn for husholdningers og virksomheders økonomi.

Pressemeddelelser fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Når du tilmelder dig, vil du modtage alle pressemeddelelser fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, herunder om Konkurrencerådets afgørelser, analyser m.v.