Om konkurrencesager

Retssikkerhed i konkurrencesager

Afgørelser truffet efter konkurrenceloven af Konkurrencerådet kan efterprøves, enten ved Konkurrenceankenævnet eller ved domstolene.

Rigsrevision

Kontrol med konkurrencemyndighedernes administration

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens forvaltning af midler og vores administration i øvrigt kontrolleres løbende af Rigsrevisionen.

 

Rigsrevisionen er en uafhængig institution under Folketinget og er en del af den parlamentariske kontrol i Danmark.