Kontakt et konkurrencecenter

Byggeri, energi, transport og service (BETS)

Som uafhængig konkurrencemyndighed arbejder Center for Byggeri, Energi, Transport og Service (BETS) med at håndhæve konkurrenceloven, overvåge markeder og betjene Konkurrencerådet.

Find medarbejdere i BETS

Herunder bl.a.

 • Byggeri (udførende, handel med byggematerialer, byggeindustri mv.)
 • Anlæg
 • Rådgivning

Rasmus Larsen | Specialkonsulent
tlf. 4171 5242 | rla@kfst.dk

Anne Bjærge Højsager | Fuldmægtig
tlf. 4171 5097 | abh@kfst.dk

Hans-Christian Skovby Jørgensen | Fuldmægtig
tlf. 4171 5086 | hcsj@kfst.dk

Marie Munck Johansson| Fuldmægtig
Orlov

Mohammed Zeeshan Khan | Fuldmægtig
tlf. 4171 5115 | mzk@kfst.dk

Nanna Ali | Fuldmægtig
tlf. 4171 5232 | nal@kfst.dk

Jeanette Martin | Fuldmægtig
tlf. 4171 5118 | jma@kfst.dk

Nikolaj Kølle Thomsen | Fuldmægtig
tlf. 4171 5221 | nkt@kfst.dk 

Herunder bl.a.

 • Energiforsyning (olie, naturgas, varme og el)
 • Råstoffer (olie og naturgas)
 • Affald og spildevand
 • Skovbrug
 • Benzin

Thomas Birkedahl Falk-Petersen | Fuldmægtig
Orlov

Anne Bjærge Højsager | Fuldmægtig
tlf. 4171 5097 | abh@kfst.dk

Michael Besjakov Brandt | Specialkonsulent
tlf. 4171 5168 | mbb@kfst.dk

Mohammed Zeeshan Khan | Fuldmægtig
tlf. 4171 5115 | mzk@kfst.dk

Jeanette Martin | Fuldmægtig
tlf. 4171 5118 | jma@kfst.dk

Nikolaj Kølle Thomsen | Fuldmægtig
tlf. 4171 5221 | nkt@kfst.dk

Jacob Sjödin Kristensen | Fuldmægtig
tlf. 4171 5128 | jkr@kfst.dk

Sidsel Grave Jensen | Fuldmægtig
tlf. 4171 5343 | sgj@kfst.dk 

Gentiana Uka | Fuldmægtig
tlf. 4171 5080 | uka@kfst.dk

Herunder bl.a.

 • Autoværksteder mv.
 • Bilforhandlere
 • Elbiler/ladestandere

Hans-Christian Skovby Jørgensen | Fuldmægtig
tlf. 4171 5086 | hcsj@kfst.dk

Nanna Ali | Fuldmægtig
tlf. 4171 5232 | nal@kfst.dk

Thomas Birkedahl Falk-Petersen | Fuldmægtig
Orlov

Nikolaj Kølle Thomsen | Fuldmægtig
tlf. 4171 5221 | nkt@kfst.dk 

Jeanette Martin | Fuldmægtig
tlf. 4171 5118 | jma@kfst.dk 

Ann Risgaard | Specialkonsulent
tlf. 4171 5029 | ann@kfst.dk 

María Leonora Millán Orozco | Specialkonsulent
tlf. 4171 5219 | mmo@kfst.dk 

Emilie Waagepetersen | Fuldmægtig
tlf. 4171 5059 | emw@kfst.dk

Herunder bl.a.

 • Havne, skibsfart og tilknyttet aktivitet, herunder eksempelvis lodsning
 • Jernbane og tog
 • Vejtransport, herunder taxi, bus, godskørsel mv.
 • Lufthavne og fly, herunder Ground Handling

Michael Besjakov Brandt | Specialkonsulent
tlf. 4171 5168 | mbb@kfst.dk

Hans-Christian Skovby Jørgensen | Fuldmægtig
tlf. 4171 5086 | hcsj@kfst.dk

Mohammed Zeeshan Khan | Fuldmægtig
tlf. 4171 5115 | mzk@kfst.dk

Nanna Ali | Fuldmægtig
tlf. 4171 5232 | nal@kfst.dk

Ann Risgaard | Specialkonsulent
tlf. 4171 5029 | ann@kfst.dk

María Leonora Millán Orozco | Specialkonsulent
tlf. 4171 5219 | mmo@kfst.dk

Jacob Sjödin Kristensen | Fuldmægtig
tlf. 4171 5128 | jkr@kfst.dk 

Rasmus Larsen | Specialkonsulent
tlf. 4171 5242 | rla@kfst.dk

Thomas Birkedahl Falk-Petersen | Fuldmægtig
Orlov

Emilie Waagepetersen | Fuldmægtig
tlf. 4171 5059 | emw@kfst.dk

Caroline Eberhard | Student
tlf. 4171 5211 | ceb@kfst.dk

Jacob Sjödin Kristensen | Fuldmægtig
tlf. 4171 5128 | jkr@kfst.dk 

Jeanette Martin | Fuldmægtig
tlf. 4171 5118 | jma@kfst.dk 

Sidsel Grave Jensen | Fuldmægtig
tlf. 4171 5343 | sgj@kfst.dk

Rasmus Larsen | Specialkonsulent
tlf. 4171 5242 | rla@kfst.dk

Gentiana Uka | Fuldmægtig
tlf. 4171 5080 | uka@kfst.dk

María Leonora Millán Orozco | Specialkonsulent
tlf. 4171 5219 | mmo@kfst.dk

Ann Risgaard | Specialkonsulent
tlf. 4171 5029 | ann@kfst.dk

Nikolaj Kølle Thomsen | Fuldmægtig
tlf. 4171 5221 | nkt@kfst.dk

Sidsel Grave Jensen | Fuldmægtig
tlf. 4171 5343 | sgj@kfst.dk

Anne Bjærge Højsager | Fuldmægtig
tlf. 4171 5097 | abh@kfst.dk

Marie Munck Johansson| Fuldmægtig
Orlov

Michael Besjakov Brandt | Specialkonsulent
tlf. 4171 5168 | mbb@kfst.dk

Thomas Birkedahl Falk-Petersen | Fuldmægtig
tlf. 4171 5295 | tbfp@kfst.dk 

Ann Risgaard | Specialkonsulent
tlf. 4171 5029 | ann@kfst.dk

Sidsel Grave Jensen | Fuldmægtig
tlf. 4171 5343 | sgj@kfst.dk

Jacob Sjödin Kristensen | Fuldmægtig
tlf. 4171 5128 | jkr@kfst.dk 

 

Jens Gormsen | Kontorchef
tlf. 4171 5121 | jgo@kfst.dk

Ann-Kathrine Ejsing | Kontorchef
tlf. 45 41715034 | ake@kfst.dk 

Anders Strange Vest | Souschef
tlf. 4171 5022 | avh@kfst.dk

Jeanette Nielsen | Chefsekretær, afdelingsleder
tlf. 4171 5125 | jn@kfst.dk

Caroline Eberhard | Student
tlf. 4171 5211 | ceb@kfst.dk