VEJLEDENDE UDTALELSER OG INDSKÆRPELSER

Indskærpelse om ikke at holde konkurrerende virksomheder ude af messe

05. april 2018

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen er kommet i besiddelse af materiale, hvoraf det fremgår, at flere forhandlere har deltaget i en korrespondance om, at andre konkurrerende forhandlere ikke bør deltage på en messe med den begrundelse, at der er tale om udenlandske forhandlere eller forhandlere, som lever af at være ”parallel importør” af udenlandske produkter. Ifølge korrespondancen kan de pågældende forhandlere dermed tilbyde en pris, som kan ”ødelægge det danske marked for vore danske forhandlere.”, og som ”undergraver vore forhandleres forretning”.

Vejledende udtalelse om BfBE’s påtænkte indsamling og offentliggørelse af indekseret prisudvikling

31. marts 2017

Brancheforeningen for Bygningssagkyndige og Energikonsulenter (BfBE) bedt om Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens umiddelbare vurdering af BfBE’s påtænkte indsamling og offentliggørelse af indekseret prisudvikling inden for den branche, der beskæftiger sig med huseftersyn og energimærkning af bygninger – dvs. et prisindeks for tilstandsrapporter, el-eftersyn og energi-mærkning

Indskærpelse om ikke at fastsætte bindende videresalgspriser

05. januar 2017

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har modtaget en klage over en leverandør af konsumprodukter til supermarkeder.

Indskærpelse om ikke at indtaste priser/tilbud som konkurrenter kan se i et netværks fælles IT-system

08. december 2016

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har modtaget et tip om en eventuel konkurrencebegrænsning mellem autoriserede værksteder på et marked for autoriserede reparatører af et bilmærke. Tippet gik ud på, at når en kunde indhenter et tilbud hos det ene værksted, så kan dette værksted tilsyneladende i netværkets fælles IT-system se, hvilket tilbud/pris, et andet værksted, har tilbudt kunden på samme type reparation.

Indskærpelse om ikke at anvende faste eller vejledende priser

16. september 2016

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har modtaget en klage over en eventuel konkurrencebegrænsning inden for en frivillig kæde på et marked for tjenesteydelser inden for byggeri.

Indskærpelse vedrørende brancheforenings brug af priseksempel til vejledning af medlemmerne

07. december 2015

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen blev i september 2015 orienteret om, at en brancheforening på sin hjemmeside havde udsendt et eksempel på, hvordan medlemmerne i en særlig situation kunne fastsætte deres vederlag over for kunderne. På den baggrund blev der gennemført en kontrolundersøgelse hos foreningen.

Vejledende udtalelse om Danske Isoleringsfirmaers Brancheforenings Fællesbetingelser for Isoleringsarbejder af august 2015

17. august 2015

Danske Isoleringsfirmaers Brancheforening (DIB) har bedt om Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens umiddelbare vurdering af foreningens udkast til Fællesbetingelser for Isoleringsarbejder af august 2015.

Indskærpelse om ikke at aftale fælles boykot af en virksomhed

15. juli 2015

Virksomheder har mulighed for at bede Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen om en vejledende udtalelse om fx et påtænkt tiltag. Skriftlige, vejledende udtalelser vil blive offentliggjort på styrelsens hjemmeside. Styrelsen har desuden mulighed for at anvende indskærpelser over for virksomheder. Skriftlige indskærpelser vil blive offentliggjort på styrelsens hjemmeside. Offentliggørelsen vil som udgangspunkt ske i anonymiseret form. Vejledende udtalelser og indskærpelser er ikke afgørelser og kan ikke indbringes for Konkurrenceankenævnet.

Indskærpelse vedrørende Kommunens mulige konkurrenceforvridende støtte til Foreningen

02. juli 2015

Virksomheder har mulighed for at bede Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen om en vejledende udtalelse om fx et påtænkt tiltag. Skriftlige vejledende udtalelser vil blive offentliggjort på styrelsens hjemmeside. Styrelsen har desuden mulighed for at anvende indskærpelser over for virksomheder. Skriftlige indskærpelser vil blive offentliggjort på styrelsens hjemmeside. Offentliggørelsen vil som udgangspunkt ske i anonymiseret form. Vejledende udtalelser og indskærpelser er ikke afgørelser og kan ikke indbringes for Konkurrenceankenævnet. 

Vejledende udtalelse om Tagdækningssektionens ”Faglige forbehold for tagdækningsarbejde"

26. juni 2015

Dansk Byggeri har bedt om Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens umiddelbare vurdering af revideringen af Tagdækningssektionens standardforbehold ”Faglige forbehold for tagdækningsarbejde”.

Indskærpelse vedrørende Kommunens mulige konkurrenceforvridende støtte til Hallen

19. juni 2015

Virksomheder har mulighed for at bede Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen om en vejledende udtalelse om fx et påtænkt tiltag. Skriftlige vejledende udtalelser vil blive offentliggjort på styrelsens hjemmeside. Styrelsen har desuden mulighed for at anvende indskærpelser over for virksomheder. Skriftlige indskærpelser vil blive offentliggjort på styrelsens hjemmeside. Offentliggørelsen vil som udgangspunkt ske i anonymiseret form. Vejledende udtalelser og indskærpelser er ikke afgørelser og kan ikke indbringes for Konkurrenceankenævnet. 

Vejledende udtalelse om Nyhussektionens salgsstatistik

05. marts 2015

Nyhussektionen har bedt om Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens umiddelbare vurdering af Nyhussektionens salgsstatistik, som udsendes til sektionens medlemmer hvert kvartal.

Vejledende udtalelse om coassurance mellem forsikringsudbydere

19. december 2014

Forsikring & Pension anmodet om Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens umiddelbare vurdering af to spørgsmål vedrørende coassurance.

Vejledende udtalelse om Stenhuggerlaugets standardvilkår

14. november 2014

Stenhuggerlauget i Danmark har bedt om Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens umiddelbare vurdering af Stenhuggerlaugets standardvilkår.

Vejledende udtalelse om Alufacadesektionens standardvilkår

13. november 2014

Alufacadesektionen har bedt om Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens umiddelbare vurdering af Alufacadesektionens standardvilkår.  

Indskærpelse om konkurrenceforvridende støtte i form af kommunal garantistillelse

08. maj 2014

Virksomheder har mulighed for at bede Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen om en vejledende udtalelse om fx et påtænkt tiltag. Skriftlige vejledende udtalelser vil blive offentliggjort på styrelsens hjemmeside. Styrelsen har desuden mulighed for at anvende indskærpelser over for virksomheder. Skriftlige indskærpelser vil blive offentliggjort på styrelsens hjemmeside. Offentliggørelsen vil som udgangspunkt ske i anonymiseret form. Vejledende udtalelser og indskærpelser er ikke afgørelser og kan ikke indbringes for Konkurrenceankenævnet. 

Indskærpelse til salgsorganisation om ikke at koordinere indførelsen af et pristillæg

08. maj 2014

Virksomheder har mulighed for at bede Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen om en vejledende udtalelse om fx et påtænkt tiltag. Skriftlige vejledende udtalelser vil blive offentliggjort på styrelsens hjemmeside. Styrelsen har desuden mulighed for at anvende indskærpelser over for virksomheder. Skriftlige indskærpelser vil blive offentliggjort på styrelsens hjemmeside. Offentliggørelsen vil som udgangspunkt ske i anonymiseret form. Vejledende udtalelser og indskærpelser er ikke afgørelser og kan ikke indbringes for Konkurrenceankenævnet. 

Vejledende udtalelse om Nordjyllands Pelsdyravlerforenings aftalekompleks for bekæmpelse af plasmacytose

20. december 2013

Ved brev af 25. april 2013 har du som advokat for Nordjyllands Pelsdyravlerforening anmodet Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen om at tage stilling til, om Nordjyllands Pelsdyravlerforenings påtænkte aftalekompleks for bekæmpelse af plasmacytose er i overensstemmelse med konkurrencelovgivningen.

Indskærpelse om ikke at udveksle informationer om priser

19. december 2013

Virksomheder har mulighed for at bede Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen om en vejledende udtalelse om fx et påtænkt tiltag. Skriftlige vejledende udtalelser vil blive offentliggjort på styrelsens hjemmeside. Styrelsen har desuden mulighed for at anvende indskærpelser over for virksomheder. Skriftlige indskærpelser vil blive offentliggjort på styrelsens hjemmeside. Offentliggørelsen vil som udgangspunkt ske i anonymiseret form. Vejledende udtalelser og indskærpelser er ikke afgørelser og kan ikke indbringes for Konkurrenceankenævnet. 

Indskærpelse om ikke at udveksle informationer om priser samt om ikke at aftale deling af kunder

19. december 2013

Virksomheder har mulighed for at bede Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen om en vejledende udtalelse om fx et påtænkt tiltag. Skriftlige vejledende udtalelser vil blive offentliggjort på styrelsens hjemmeside. Styrelsen har desuden mulighed for at anvende indskærpelser over for virksomheder. Skriftlige indskærpelser vil blive offentliggjort på styrelsens hjemmeside. Offentliggørelsen vil som udgangspunkt ske i anonymiseret form. Vejledende udtalelser og indskærpelser er ikke afgørelser og kan ikke indbringes for Konkurrenceankenævnet. 

Indskærpelse til brancheorganisationer for motorkøretøjer om garantier og årlige kontroleftersyn

24. september 2013

Virksomheder har mulighed for at bede Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen om en vejledende udtalelse om fx et påtænkt tiltag. Skriftlige vejledende udtalelser vil blive offentliggjort på styrelsens hjemmeside. Styrelsen har desuden mulighed for at anvende indskærpelser over for virksomheder. Skriftlige indskærpelser vil blive offentliggjort på styrelsens hjemmeside. Offentliggørelsen vil som udgangspunkt ske i anonymiseret form. Vejledende udtalelser og indskærpelser er ikke afgørelser og kan ikke indbringes for Konkurrenceankenævnet. 

Indskærpelse om ikke at aftale billetpriser med konkurrenter

02. september 2013

Virksomheder har mulighed for at bede Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen om en vejledende udtalelse om fx et påtænkt tiltag. Skriftlige vejledende udtalelser vil blive offentliggjort på styrelsens hjemmeside. Styrelsen har desuden mulighed for at anvende indskærpelser over for virksomheder. Skriftlige indskærpelser vil blive offentliggjort på styrelsens hjemmeside. Offentliggørelsen vil som udgangspunkt ske i anonymiseret form. Vejledende udtalelser og indskærpelser er ikke afgørelser og kan ikke indbringes for Konkurrenceankenævnet. 

Indskærpelse til Bygge- og Boligforeningen af 1938 vedrørende konkurrenceforvridende støtte fra Hjørring Kommune.

28. august 2013

Virksomheder har mulighed for at bede Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen om en vejledende udtalelse om fx et påtænkt tiltag. Skriftlige vejledende udtalelser vil blive offentliggjort på styrelsens hjemmeside. Styrelsen har desuden mulighed for at anvende indskærpelser over for virksomheder. Skriftlige indskærpelser vil blive offentliggjort på styrelsens hjemmeside. Offentliggørelsen vil som udgangspunkt ske i anonymiseret form. Vejledende udtalelser og indskærpelser er ikke afgørelser og kan ikke indbringes for Konkurrenceankenævnet.