Bekendtgørelser

Bekendtgørelse nr. 735 af 28. juni 2006 om at lov om forbud til beskyttelse af forbrugernes interesser finder anvendelse på direktivet om fjernsalg af finansielle tjenesteydelser.

Bekendtgørelsen implementerer Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/65/EF af 23. september 2002 om fjernsalg af finansielle tjenesteydelser til forbrugerne og om ændring af Rådets direktiv 90/619/EØF samt direktiv 97/7/EF og 98/27/EF.

Bekendtgørelse nr. 735 af 28. juni 2006 (www.retsinformation.dk)

Bekendtgørelse nr. 351 af 24. april 2006 om uddelegering af visse beføjelser til Forbrugerstyrelsen (retsinformation.dk)