Skip navigation

Kendelse af 3. januar 2020 – HK Service Hovedstaden m.fl. mod Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (afvisning)

KL-10-2019

03. januar 2020

Konkurrenceankenævnet har afvist HK Service Hovedstaden m.fl.’s klage, da den ikke var omfattet af nævnets kompetence efter konkurrencelovens § 19, stk. 1.