Afgørelse

Nummer
21/00867

Emner

  • § 6 / art. 101 - konkurrencebegraensende aftaler

Kundedelingsaftale mellem bl.a. Codeex ApS og Barcode People ApS

Konkurrencerådet har afgjort, at Codeex og Barcode People har overtrådt konkurrenceloven i forbindelse med en aftale om kundedeling. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen vil herefter fortsætte sagen med henblik på bødeudstedelse.

Selskaberne Codeex ApS og Barcode People ApS er af Konkurrencerådet blevet påbudt fremover at afstå fra aftaler om kundedeling. Konkurrencerådet har afgjort, at selskaberne har overtrådt konkurrencelovens forbud mod konkurrencebegrænsende aftaler med deres hidtidige aftaler.

Kundedelingsaftalen er indgået mellem to anpartshavere, som i en årrække drev det fælles selskab QBS ApS, der solgte datafangst- og stregkodeløsninger til lagerstyring. De to anpartshavere etablerede sidenhen hver for sig Codeex og Barcode People men forsatte deres aftale om opdeling af kunder. Parterne aftalte blandt andet, at de hverken direkte eller indirekte måtte udføre arbejde, ansætte, indlede forretningsforbindelse med eller have forretningskontakt til kunder, som den anden part havde forretningsmæssig kontakt til. Aftalen varede i mere end tre år og angik ikke kun de produkter, der blev solgt i QBS.

Konkurrencerådet har afgjort, at kundedelingsaftalen var egnet til at begrænse konkurrencen, og den kan have haft indflydelse på såvel det tilgængelige produktudvalg samt prisen for produkterne.
Konkurrencerådet har samtidig afgjort, at Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen skal forsætte sagen med henblik på bødeudstedelse.