Pressemeddelelse

Stregkodefirmaer har haft ulovlig aftale om kundedeling

Konkurrencerådet har afgjort, at Codeex og Barcode People har overtrådt konkurrenceloven i forbindelse med en aftale om kundedeling. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen vil herefter fortsætte sagen med henblik på bødeudstedelse.

Formand for Konkurrencerådet, Christian Schultz, siger:

Aftalen mellem parterne, der blandt andet sælger stregkodeløsninger i Danmark, har begrænset konkurrencen ved at dele kunderne. Det kan have betydet højere priser og færre valgmuligheder for kunderne, som både omfatter detail- og industrivirksomheder.
Vi kan konstatere, at parterne er blevet rådgivet af advokater flere gange om deres ulovlige aftale. Når advokater rådgiver om kontrakter, der regulerer centrale konkurrenceforhold mellem selvstændige virksomheder, så er det særlig vigtigt, at de er opmærksomme på konkurrenceretten.

Selskaberne Codeex ApS og Barcode People ApS er af Konkurrencerådet blevet påbudt fremover at afstå fra aftaler om kundedeling. Konkurrencerådet har afgjort, at selskaberne har overtrådt konkurrencelovens forbud mod konkurrencebegrænsende aftaler med deres hidtidige aftaler.

Kundedelingsaftalen er indgået mellem to anpartshavere, som i en årrække drev det fælles selskab QBS ApS, der solgte datafangst- og stregkodeløsninger til lagerstyring. De to anpartshavere etablerede sidenhen hver for sig Codeex og Barcode People men forsatte deres aftale om opdeling af kunder. Parterne aftalte blandt andet, at de hverken direkte eller indirekte måtte udføre arbejde, ansætte, indlede forretningsforbindelse med eller have forretningskontakt til kunder, som den anden part havde forretningsmæssig kontakt til. Aftalen varede i mere end tre år og angik ikke kun de produkter, der blev solgt i QBS.

Konkurrencerådet har afgjort, at kundedelingsaftalen var egnet til at begrænse konkurrencen, og den kan have haft indflydelse på såvel det tilgængelige produktudvalg samt prisen for produkterne.

Konkurrencerådet har samtidig afgjort, at Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen skal forsætte sagen med henblik på bødeudstedelse.

For yderligere information

Kontakt kommunikationschef i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Hanne Arentoft, på telefon 41 71 50 98.

Pressemeddelelser fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Når du tilmelder dig, vil du modtage alle pressemeddelelser fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, herunder om Konkurrencerådets afgørelser, analyser m.v.