Afgørelse

Nummer
MTF-20/15450

Emner

  • § 12 - Fusionskontrol

Velliv og IP Ejendommes erhvervelse af fælleskontrol over Project North Partnerselskab

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 17. december 2020 en forenklet anmeldelse af Velliv og IP Ejendommes erhvervelse af fælleskontrol over Project North Partnerselskab.

Ved transaktionen erhverver Velliv, Pension & Livsforsikring A/S og IP Ejendomme 2013 P/S hver en kontrollerende ejerandel på 50 pct. af ejerandelene i Project North Partnerselskab og opnår dermed fælleskontrol over Project North Partnerselskab.