Afgørelse

Nummer
20/11453-11

Emner

  • § 12 - Fusionskontrol

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Sydbank A/S’ erhvervelse af Alm. Brand Bank A/S

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har godkendt, at Sydbank overtager samtlige aktier i Alm. Brand Bank.

Hvert år godkender Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen en række fusioner efter en såkaldt forenklet procedure. Det er muligt, når det hurtigt står klart, at der ikke er konkurrencemæssige betænkeligheder. Vurderingen er i disse tilfælde blandt andet baseret på informationen i fusionsanmeldelsen og styrelsens øvrige viden om de markeder, der er tale om.

Der har været en del interesse om denne fusion blandt andet i medierne. Fusionen mellem Sydbank og Alm. Brand Bank har dog kunnet godkendes af konkurrencemyndighederne efter den enkle procedure.  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog en endelig anmeldelse af fusionen mandag 26. oktober, men parterne havde tidligere orienteret styrelsen om deres fusionsplaner.

Sydbank er primært en bankvirksomhed, der driver detail- og erhvervsbank og er aktiv på det finansielle bankmarked. Sydbank har desuden aktiviteter inden for erhvervsleasing, og banken formidler blandt andet realkreditlån, forsikringer, investeringsprodukter og pensionsordninger for en række samarbejdspartnere.

Alm. Brand Bank har før fusionen været en del af koncernen Alm. Brand A/S. Banken er aktiv på detailbankmarkedet og det finansielle bankmarked. Via datterselskabet Alm. Brand Leasing er banken aktiv inden for privat-og erhvervsleasing af motorkøretøjer. Alm. Brand Bank formidler blandt andet realkreditlån og investeringsprodukter via samarbejdspartnere og pension- og forsikringsløsninger på vegne af Alm. Brand Forsikring og Alm. Brand Liv og Pension.