Skip navigation

Påbud om ophør af gebyropkrævning – CC Fly Holding I ApS

CDP-19/05172

14. november 2019

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen påbyder CC Fly Holding I ApS at op-høre med at opkræve gebyrer for sine kunders betalinger med betalingskort i strid med betalingslovens § 121, stk. 3.

I forbindelse med virksomhedens opkrævning af gebyrer for brug af betalingskort påbyder Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i henhold til betalingslovens § 145, stk. 2, CC Fly Holding I ApS, såfremt det ikke allerede er sket, at ophøre med at opkræve gebyrer for sine kunders betalinger med betalingskort i strid med betalingslovens § 121, stk. 3.

CC Fly Holding I ApS påbydes fremover at afstå fra en adfærd, der har samme eller tilsvarende formål eller følge, som beskrevet ovenfor.