Vejledning

Vejledning om aktindsigt i udbudssager

Denne vejledning gennemgår de relevante regler og den praksis fra Klagenævnet for Udbud, der er relevant at kende til i behandlingen af aktindsigt i udbudssager.

Vejledningen sætter fokus på den proces en ordregiver skal igennem, når denne modtager en anmodning om aktindsigt i en udbudssag. Med afsæt i relevante regler gennemgår vejledningen den praksis fra Klagenævnet for Udbud, der fx er vigtig at kende, når de konkrete vurderinger af om et dokument eller bestemte oplysninger er omfattet af adgangen til aktindsigt eller kan undtages.

Målgruppen for vejledningen er primært ansatte hos ordregivere, som behandler aktindsigtsanmodninger i udbudssager. Virksomheder, der byder på offentlige opgaver, kan også finde vejledningen nyttig. Vejledningen indeholder fx opmærksomhedspunkter til virksomheder som overvejer at anmode om aktindsigt i en udbudssag.