Udbudsregler

Tærskelværdier 2024 og 2025

Se tærskelværdierne for offentlige udbud i 2024 og 2025. Tærskelværdierne er de beløbsgrænser, der afgør, hvilke regler en offentlig kontrakt er omfattet af.

Bemærk!

Det er kun udbud offentliggjort efter den 1. januar 2024, der er omfattet af de nye tærskelværdier.

Skal du offentliggøre et udbud i indeværende år, dvs. til og med 31. december 2023 og med eventuel levering af ydelsen eller varen i 2024, skal du anvende tærskelværdierne for 2022 og 2023.

Gå til Tærskelværdier 2022 og 2023