Udbud

Udbudsregler

Den 1. januar 2016 trådte en række forskellige love og bekendtgørelser om udbud af offentlige indkøb i kraft. Få her en samlet oversigt over de gældende udbudsregler.

 • CPV-koder

  I en udbudsbekendtgørelse skal ordregiveren angive en såkaldt CPV-kode.

  Læs mere om CPV-koder

 • ESPD

  Det fælles europæiske udbudsdokument - ESPD

  Læs mere om ESPD

 • Evaluering af udbudsloven

  Evalueringen skal give svar på, om udbudsloven har den tilsigtede virkning, og om der er erfaringer, der giver anledning til lovændringer.

  Evaluering af udbudsloven

 • Klager over udbud

  Hvis du vil klage over udbud, skal du rette henvendelse til Klagenævnet for Udbud.

  Klager over udbud

 • Standardformularer til EU-udbud

  Ved offentliggørelse af EU-udbud skal ordregivere benytte de standardformularer, som EU-Kommissionen stiller til rådighed på SIMAP's webside (Information System for Public Procurement).

  Standardformularer til EU-udbud

 • Tærskelværdier 2020 og 2021

  Her finder du de gældende tærskelværdier for 2020-2021 samt tidligere års tærskelværdier.

  Tærskelværdier 2020 og 2021

 • Om udbud.dk

  Udbud.dk samler de danske offentlige udbud ét sted, så leverandører har lettere adgang til opgaverne.

  Udbud.dk

Udbudsloven

Udbudsloven implementerer udbudsdirektivet og regulerer indgåelse af offentlige kontrakter over tærskelværdien. Udbudsloven fastsætter også regler for indgåelse af offentlige kontrakter under tærskelværdien.

Udbudsloven

The Public Procurement Act - engelsk oversættelse af udbudsloven

Bekendtgørelse om elektronisk kommunikation

Bekendtgørelse om anvendelse af elektronisk kommunikation i udbud og om annoncering af offentlige indkøb under tærskelværdierne med klar grænseoverskridende interesse.

Bekendtgørelse om elektronisk kommunikation

Tilbudsloven

Tilbudsloven regulerer indgåelse af offentlige  bygge- og anlægskontrakter under tærskelværdien. Bemærk, at udbudslovens § 198 har indført en række ændringer i tilbudsloven, hvor bl.a. afsnit II er ophævet pr. 1. januar 2016. 

Tilbudsloven

Bekendtgørelse om visse udbyderes anvendelse af underhåndsbud efter tilbudsloven

Lov om Klagenævnet for Udbud

Lov om klagenævnet for udbud regulerer klageadgangen i forbindelse udbud af offentlige kontrakter. Loven giver mulighed for, at klagesager kan behandles ved Klagenævnet for Udbud.

Lov om klagenævnet for udbud

Forsyningsvirksomhedsdirektivet

Bekendtgørelsen implementerer forsyningsvirksomhedsdirektivet. Forsyningsvirksomhedsdirektivet regulerer indgåelse af kontrakter inden for vand- og energiforsyning, transport samt posttjenester.
 
Bekendtgørelse om fremgangsmåderne ved indgåelse af kontrakter inden for vand- og energiforsyning, transport samt posttjenester

Konsessionsdirektivet

Bekendtgørelsen implementerer koncessionsdirektivet. Koncessionsdirektivet regulerer indgåelse af koncessionskontrakter, det vil sige kontrakter, hvor en privat aktør får retten til at løse en bestemt opgave og til den indtjening, dette kan medføre, fx etablering af en bro og medfølgende broafgifter. 

Bekendtgørelse om tildeling af koncessionskontrakter

Bekendtgørelse om annoncering af offentlige indkøb under tærskelværdierne med klar grænseoverskridende interesse og om anvendelsen af elektroniske kommunikationsmidler i udbud efter udbudslovens afsnit II og III

Bekendtgørelsen fastlægger, at annoncering af indkøb under tærskelværdierne med grænseoverskridende interesse skal annonceres på Udbud.dk. Derudover indeholder bekendtgørelsen nærmere bestemmelser om muligheden for offentlige ordregivere til at modtage tilbud elektronisk.
 
Bekendtgørelse om offentlige indkøb under tærskelværdierne med grænseoverskridende interesse og om anvendelsen af elektroniske kommunikationsmidler i udbud

Forsvars- og sikkerhedsdirektivet

En række kontrakter inden for forsvars- og sikkerhedsområdet skal ikke følge udbudsloven, men i stedet vurderes efter Forsvars- og Sikkerhedsdirektivet.

Bekendtgørelse om ordregiveres indgåelse af visse bygge- og anlægs-, vareindkøbs- og tjenesteydelseskontrakter på forsvars- og sikkerhedsområdet

Rettelse af bilag som følge af Kroatiens indtrædelse i EU

Ændringsbekendtgørelse som følge af Kroations indtrædelse i EU

Udbudslovsudvalget

Regeringen nedsatte i juni 2013 Udvalg om dansk udbudslovgivning (Udbudslovsudvalget). I december 2014 udgav Udbudslovsudvalget: Rapport fra udvalg om dansk udbudslovsgivning. 

Den daværende erhvervs- og vækstminister, Troels Lund Poulsen (V), fremsatte den 7. oktober 2015 forslag til Udbudsloven. Folketinget vedtog den 19. november 2015 det nye regelsæt.

Sidst opdateret: 5. september 2018
Udbudsregler

Tærskelværdier 2020 og 2021

Her finder du de gældende tærskelværdier for 2020-2021 samt tidligere års tærskelværdier.
Gå til tærskelværdier
Udbud

Vejledninger og analyser

Her finder du Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledninger om udbudsreglerne og analyser om offentlig privat samarbejde.
Gå til vejledninger og analyser

Tilmeld dig nyhedsbrevet: Nyt om udbud

I nyhedsbrevet orienterer styrelsen løbende om de nyeste vejledninger, udbudsregler, arrangementer om udbud og andre nyheder om udbud og indkøb.

For at se dette indhold, skal du acceptere cookies.