Offentligt-privat samarbejde

Forum for Offentligt-Privat Samarbejde

Forum for Offentligt-Privat Samarbejde (FOPS) har til opgave at komme med anbefalinger og løsningsforslag til bedre offentligt-privat samarbejde i Danmark, herunder styrkelse af de offentlige udbuds- og indkøbsprocesser.

Ny formand

FOPS fortsætter arbejdet frem til februar 2026

Forum for Offentligt-Privat Samarbejde (FOPS) blev nedsat i august 2020 som erstatning for det tidligere Forum for Udbud. Målet var at styrke samarbejdet mellem offentlige og private aktører. FOPS fortsætter arbejdet frem til 1. februar 2026 under nyt kommisorium og med adm. direktør i FORSKEL, Claus Juhl, som formand. 

Kontakt sekretariatet

Har du spørgsmål vedr. FOPS?

Forum for Offentligt-Privat Samarbejde betjenes af et sekretariat forankret i Konkurrence- og Forbrugsstyrelsen.

Ved spørgsmål til forummet eller dets virke bedes du skrive til styrelsen på mail.

Skriv til ok@kfst.dk