Pressemeddelelse

Konkurrencerådet træffer to afgørelser om dagligvarebutikker

Konkurrencerådet har grebet ind i Salling Groups overtagelse af en række Aldi-butikker og godkendt fusionen med tilsagn. I en anden afgørelse har Konkurrencerådet godkendt Lidl som egnet køber af tre tidligere Aldi-butikker, som Rema 1000 har givet tilsagn til Konkurrencerådet om at frasælge.

Når konkurrencemyndighederne griber ind i fusioner

  • Hvis en fusion ikke umiddelbart kan godkendes, kan den muligvis godkendes med tilsagn.
  • Tilbudte tilsagn skal fuldstændigt fjerne konkurrenceproblemerne, og de skal i enhver henseende være komplette og effektive.
  • Virksomheden formulerer selv tilsagnene.
  • Tilsagnene forpligter virksomheden til at handle eller undlade at handle på en bestemt måde.
  • Tilsagnene er bindende. Godkendelsen af fusionen kan tilbagekaldes, eller det kan straffes med bøde, hvis virksomhederne ikke overholder tilsagnene.

Pressemeddelelser fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Når du tilmelder dig, vil du modtage alle pressemeddelelser fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, herunder om Konkurrencerådets afgørelser, analyser m.v.