Pressemeddelelse

Mærsk-selskaber har overtrådt regler om fusionskontrol

Damco USA Inc og A.P. Møller-Mærsk A/S, der er koncernforbundne, har overtrådt reglerne om fusionskontrol, da Damco fusionerede med Pilot Air Freight Holdings LLC i maj 2022. Det har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen afgjort efter at have fået en henvendelse fra Damco. Fusionen skulle have været anmeldt til og godkendt af konkurrencemyndighederne i Danmark.

Fusionskontrol

  • Ifølge konkurrenceloven skal en fusion, der ikke hæmmer den effektive konkurrence betydeligt, godkendes. Omvendt skal fusioner forbydes, hvis de hæmmer den effektive konkurrence på et marked betydeligt.
  • Fusioner, hvor mindst to af virksomhederne hver især har en årlig omsætning i Danmark på mindst 100 millioner kroner, og den fusionerede virksomhed har en samlet årlig omsætning på 900 millioner kroner, skal godkendes af konkurrencemyndighederne.
  • Konkurrencemyndighederne skal også godkende fusioner, hvor mindst én af de deltagende virksomheder har en samlet årlig omsætning i Danmark på mindst 3,8 milliarder kroner, og mindst én af de øvrige deltagende virksomheder har en samlet årlig omsætning på mindst 3,8 milliarder kroner på verdensplan.
  • Hvis de fusionerende virksomheder er over en vis størrelse, og fusionen er grænseoverskridende, er det EU’s konkurrencemyndigheder, der skal godkende fusionen.
  • Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har 25 dage til at behandle en fusion, hvis den er uproblematisk, og yderligere 90 dage, hvis den er kompliceret. Uret tikker fra det øjeblik, virksomhederne har indsendt en fuldstændig anmeldelse.
  • Fusionsparterne er forpligtede til at vente med at gennemføre fusionen, indtil den er blevet godkendt. Det kan straffes med bøde, hvis parterne ikke overholder reglerne.

Pressemeddelelser fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Når du tilmelder dig, vil du modtage alle pressemeddelelser fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, herunder om Konkurrencerådets afgørelser, analyser m.v.