Pressemeddelelse

Volvo overtager dansk forhandler af lastbiler

Konkurrencerådet har godkendt, at Volvo Danmark A/S overtager Titan Lastvogne A/S, der blandt andet forhandler og reparerer lastbiler af mærkerne Renault og Volvo.

Formand for Konkurrencerådet, Christian Schultz, siger:

Vi har godkendt fusionen mellem Volvo Danmark og Titan Lastvogne, selv om fusionen åbenlyst styrker Volvo Danmarks position som forhandler og reparatør af lastbiler. Primært fordi Titan Lastvogne stod til at miste sin autorisation, så Volvo Danmark alligevel ville stå styrket tilbage. Derfor vil selve fusionen ikke begrænse konkurrencen betydeligt.

Konkurrencerådet har godkendt, at Volvo Danmark overtager Titan Lastvogne, der er en autoriseret forhandler og reparatør af lastbiler af mærkerne Volvo og Renault på Sjælland og Falster. Volvo Danmark havde inden fusionen opsagt sin aftale med Titan Lastvogne om at være autoriseret forhandler og reparatør af de to mærker, så Titan Lastvogne ville også være ophørt med at være autoriseret uanset fusionen.

Fusionen indebærer, at Volvo Danmark vil være eneste autoriserede forhandler og reparatør af lastbiler af mærkerne Volvo og Renault på Sjælland og Falster. Der vil stadig være andre uafhængige reparatører, ligesom der vil være autoriserede forhandlere og reparatører af Volvo- og Renault-lastbiler på Fyn og i Jylland.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen vurderer, at Volvo Danmarks samlede markedsandele forøges af fusionen, når der sammenlignes med, hvordan markedet ser ud i dag. Det har derfor haft stor betydning for den samlede vurdering af virkningerne af fusionen, at Volvo Danmark ville have opsagt Titan Lastvognes autorisation, hvis fusionen ikke blev gennemført. Volvo Danmarks markedsandele ville således være forøget uanset fusionen.

Styrelsen har i den forbindelse taget stilling til, om Volvo Danmarks opsigelse af Titan Lastvognes autorisation var et led i fusionen. Parterne har dokumenteret over for styrelsen, blandt andet med henvisning til interne dokumenter, at Titan ville miste sin autorisation, uanset om fusionen blev gennemført eller ej, og at opsigelsen således ikke var afhængig af fusionen.

Det har været nødvendigt at gennemføre en række undersøgelser, før det kunne fastslås, hvilken effekt fusionen ville have på konkurrencen. Blandt andet har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen afgrænset, at fusionen berører otte markeder, hvor det har været nødvendigt at undersøge de seks nærmere.

Titan Lastvogne har fire forhandlere i henholdsvis Solrød, Ringsted, Holbæk og Nr. Alslev. Volvo Danmark er repræsenteret i stort set hele Danmark via autoriserede forhandlere og sit eget selskab Volvo Truck Center.

For yderligere information kontakt kommunikationschef i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Hanne Arentoft, på telefon 4171 5098.

Pressemeddelelser fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Når du tilmelder dig, vil du modtage alle pressemeddelelser fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, herunder om Konkurrencerådets afgørelser, analyser m.v.