Pressemeddelelse

Lavere loft for Nets’ dankortopkrævninger hos fysiske butikker

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har sænket loftet for det årlige beløb, som Nets må opkræve i gebyr af forretningerne, for at der kan betales med Dankort i den fysiske handel. Beløbet er sat ned med 7,1 procent.

Vicedirektør i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Jacob Schaumburg-Müller, siger:

Vi har truffet afgørelse om, at loftet for Nets indtægter fra indløsning af Dankort i fysisk handel sættes ned med 7,1 pct. fra næste år. Loftet er sat ned, fordi omkostningerne til at behandle dankorttransaktioner er faldet hos Nets og pengeinstitutterne.
Nets er den eneste indløser af Dankort. Området er reguleret, så de fysiske forretninger og i sidste ende forbrugerne ikke skal betale urimeligt meget for at bruge deres Dankort.

Nets må samlet set højst opkræve fra forretningerne, hvad der svarer til de relevante omkostninger til driften af dankortsystemet. Det følger af lov om betalinger.

Hvert andet år undersøger Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen omkostningerne og fastsætter på baggrund heraf et loft for beløbet, som Nets må opkræve. Omkostningerne ved driften af dankortsystemet består af pengeinstitutternes omkostninger ved at udstede dankort og Nets’ omkostninger ved at indløse dankorttransaktioner.

Fra 2018 til 2020 er både pengeinstitutternes og Nets’ omkostninger faldet. For pengeinstitutterne skyldes det blandt andet en mere effektiv håndtering af data samt et mindre misbrug med Dankort. Nets’ omkostninger er primært faldet på grund af lavere it-udgifter.

For yderligere information

Kontakt kommunikationschef i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Hanne Arentoft, på telefon 41 71 50 98.

Pressemeddelelser fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Når du tilmelder dig, vil du modtage alle pressemeddelelser fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, herunder om Konkurrencerådets afgørelser, analyser m.v.