Pressemeddelelse

Pensionsselskaber realiserer ikke skalafordele ved investeringer

Pensionsselskaberne høster ikke skalafordele, når de investerer pensionskundernes opsparing. Selskabernes omkostninger ved investering er således steget nogenlunde i takt med de pensionsformuer, som forvaltes. Fordelene kunne ellers være kommet opsparerne til gode. Det fremgår af en artikel, som Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har offentliggjort som uafhængig konkurrencemyndighed.

Formand for Konkurrencerådet Christian Schultz, siger:

 

”Fraværet af skalafordele i pensionsselskabernes investering af pensionskundernes opsparing er lidt paradoksal – i hvert fald kan vi se, at der realiseres anseelige skalafordele i den del af forretningen i andre lande. Tidligere har vi vist, at netop kapitalforvaltningen er et område, hvor de kommercielle selskaber har en betydelig avance. Det understøtter vores indtryk af, at konkurrencen på markedet kunne være bedre, og at forvaltningen af kundernes opsparing kunne være mere effektiv.”

 

”Det er i sidste ende pensionskunderne som lider tab, når det ikke lykkes for pensionsselskaberne at realisere skalafordelene.”

 

De danske pensionsselskaber har de senere år ikke realiseret skalafordele ved investering af pensionsmidlerne. Erfaringer fra udlandet viser ellers, at skalafordele ved investering af pensionsmidler kan være anseelige. Det fremgår af artiklen ”Skalafordelene, der blev væk”, som Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen netop har udgivet som uafhængig konkurrencemyndighed.

Skalafordele er udtryk for, at den andel af pensionsformuen, som selskaberne bruger på at investere pensionsmidlerne, forventes at falde, når formuen vokser.

De enkelte pensionsselskaber i Danmark forvalter i gennemsnit markant flere midler end for ti år siden. Stigningen i den forvaltede kapital skyldes dels, at antallet af pensionsselskaber i Danmark er faldet som følge af sammenlægninger, og dels at de samlede pensionsindbetalinger og –formuer er steget. Trods den kraftige stigning i den formue, som forvaltes, udgør selskabernes omkostninger til investering stort set den samme andel af formuen som for ti år siden.

Pensionsselskaberne har realiseret visse skalafordele i administrationen af indbetalingerne. Det vil sige, at denne del af omkostninger målt per op-sparer er faldet i et vist omfang, når antallet af opsparere og indbetalingerne er øget.

Artiklen bygger på en større rapport om konkurrencen i pensionsmarkedet, som blev offentliggjort i december 2019. Sidst i 2020 udgav Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen desuden artiklen ”Pensionsselskabernes ind-tjening på kapitalforvaltning. Af den fremgår det, at især de kommercielle pensionsselskaber har en overnormal indtjening på kapitalforvaltning.

Den samlede pensionsformue er i størrelsesordenen 4000 milliarder kroner, hvor cirka 3.000 milliarder kroner placeret i pensionsselskaber. Prisen for at få den forvaltet af pensionsselskaberne beløber sig årligt til over 20 milliarder kroner.


For yderligere information kontakt kommunikationschef i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Hanne Arentoft, på telefon 41 71 50 98.


Læs artiklen ”Skalafordelene, der blev væk” (april 2021) 
Læs artiklen ”Pensionsselskabernes indtjening på kapitalforvaltning” (december 2020)
Læs Konkurrencerådets pensionsanalyse (december 2019)

 

Pressemeddelelser fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Når du tilmelder dig, vil du modtage alle pressemeddelelser fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, herunder om Konkurrencerådets afgørelser, analyser m.v.