Pressemeddelelse

Folketinget har vedtaget ændring af konkurrenceloven

Folketinget har i dag vedtaget et lovforslag om ændring af konkurrenceloven og straffeloven. Forslaget indfører et nyt civilt bødesystem i sager om overtrædelser af konkurrenceloven. Det giver samtidig Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen bedre muligheder for at efterforske eventuelle overtrædelser af konkurrenceloven.

Folketinget har i dag vedtaget en omfattende ændring af konkurrenceloven, som træder i kraft den 4. marts 2021. Med ændringen implementerer Danmark ”ECN+- direktivet”, som har til formål at styrke de nationale konkurrencemyndigheder i Europa.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen får med lovændringen mulighed for at indbringe sager mod virksomheder og virksomhedssammenslutninger for domstolene med henblik på udmåling af civile bøder. Den strafferetlige forfølgelse af konkurrencesager mod personer vil som hidtil blive varetaget af Statsadvokaten for Økonomisk og International Kriminalitet.

Lovændringen giver også Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen bedre muligheder for at efterforske eventuelle overtrædelser af konkurrencesager. Blandt andet kan Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen frem over afholde interviews samt efter retskendelse og under visse betingelser gennemføre kontrolundersøgelser i private hjem.

Desuden indeholder lovændringen en præcisering af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens uafhængighed på konkurrenceområdet samt bestemmelser om aktindsigt, gensidig bistand til konkurrencemyndigheder i andre EU-lande og justerede regler om forældelse. Og virksomheder kan frem over vælge, om de vil indbringe det materielle spørgsmål i deres sag for Konkurrenceankenævnet eller gå direkte videre til domstolene.

Som følge af den ændrede konkurrencelov etablerer Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Center for Konkurrencejura, Efterforskning og Proces. Organisationsændringen gennemføres blandt andet med henblik på at etablere et stærkt anke- og retssagsteam. Tine Rønde og Stefan Kobbernagel vil begge være kontorchefer i centret.

For yderligere information kontakt kommunikationschef i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Hanne Arentoft, på telefon 41 71 50 98.

Pressemeddelelser fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Når du tilmelder dig, vil du modtage alle pressemeddelelser fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, herunder om Konkurrencerådets afgørelser, analyser m.v.