Pressemeddelelse

Nyt undervisningsmateriale skal vække unges kritiske sans ved nethandel

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har sammen med forlaget Columbus udarbejdet det digitale undervisningsmateriale ”Handlerummet”, der skal hjælpe især unge til at træffe bedre valg, når de handler på nettet.

Direktør i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Jakob Hald, siger:

Digitale platforme giver os nye muligheder, når vi handler på nettet, men de benytter sig også af digitale virkemidler, som kan lægge et pres på forbrugerne til at købe. Hvis forbrugerne kender virksomhedernes virkemidler og forretningsmodeller, så er de bedre rustet til at undgå fejlkøb.
”Vi har blandt andet baseret det nye undervisningsmateriale på vores viden om adfærdspsykologi. Det giver os en indsigt i, hvordan forbrugerne forventes at reagere på den information, de møder, når de skal navigere på digitale platforme.”


Udsagn som ”Kun tre tilbage” eller ”Fire andre ser også på dette tilbud netop nu” kan både være brugbar information, men kan også lægge et pres på forbrugerne, som i nogle tilfælde kan medføre et uovervejet køb.

I samarbejde med forlaget Columbus har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen udarbejdet undervisningsmaterialet ”Handlerummet”, som kan ruste forbrugerne til at gennemskue forretningsmodeller og markedsføringsmæssige virkemidler, når de handler på digitale platforme. Platformene vil typisk være hjemmesider, hvor forbrugerne kan sammenligne og handle med virksomheder, der er konkurrenter.

Eksemplet med ”Kun tre tilbage”, er et eksempel på såkaldt ”pressure selling”, men forbrugerne bliver i undervisningsmaterialet også gjort fortrolige med brugen af algoritmer, re-targeting, opmærksomhedsøkonomi, sociale normer, data som betaling og betydningen af salg på forskellige online kanaler.

Materialet er en opfølgning på Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens analyse ”Bookingplatforme, hoteller og forbrugere” fra 2019. Her blev det klart, at især unge voksne ofte føler sig presset af salgsmekanismerne på portalerne.

Undervisningsmaterialet er derfor primært målrettet elever på ungdomsuddannelserne.
I materialet skal eleven sætte sig i virksomhedens sted. Der skal blandt andet foretages valg af forretningsstrategi, salgskanaler og hvilke virkemidler, der ønskes brugt i markedsføringen af deres produkt.

Undervisningsmaterialet ”Handlerummet” er tilgængeligt for alle og findes her

Se illustration – kan frit benyttes ved kreditering af illustrator Louise Thrane Jensen

For yderligere information

Kontakt kommunikationschef i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Hanne Arentoft, på telefon 41 71 50 98.

Pressemeddelelser fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Når du tilmelder dig, vil du modtage alle pressemeddelelser fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, herunder om Konkurrencerådets afgørelser, analyser m.v.