Pressemeddelelse

Sø- og Handelsretten: Oplysninger i konkurrencesag om Nets kan offentliggøres

Sø- og Handelsretten har afgjort, at Nets ikke kan få undtaget en række oplysninger fra offentliggørelse i Konkurrencerådets afgørelse om Tellers (nu Nets) misbrug af dominerende stilling. Oplysningerne vedrørte blandt andet navne på kunder, der har været berørt af Tellers misbrug, samt de ulovlige vilkår i Tellers aftaler med kunderne.

Vicedirektør i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Bitten Thorgaard Sørensen:

Dommen bekræfter udgangspunktet om, at der skal være offentlighed om Konkurrencerådets afgørelser, så virksomheder kan varetage deres interesser, og så der er størst mulig offentlighed om lovens praksis.
Med dommen får kunder og konkurrenter sikkerhed for, at de kan få af vide, hvis de har været udsat for en ulovlig adfærd, som de så kan reagere på for eksempel ved at rejse et erstatningskrav. Derudover betyder offentliggørelsen, at andre virksomheder får mulighed for at få kendskab til Konkurrencerådets praksis.

Sø- og Handelsretten skriver blandt andet i dommen:

Retten finder, at Nets A/S ikke har konkretiseret deres synspunkter om oplysningernes karakter af forretningshemmeligheder og væsentlig skadevirkning på en sådan måde, at der kan anses for at være tilvejebragt grundlag for at tilsidesætte Konkurrenceankenævnets afgørelse om offentliggørelse.

Sø- og Handelsretten har afgjort, at blandt andet oplysninger om ulovlige kontraktvilkår og navne på kunder, som Teller har anvendt kontraktvilkårene over for, skal offentliggøres. Oplysningerne findes i Konkurrencerådets afgørelse fra august 2018 om Tellers misbrug af dominerende stilling. Teller var datterselskab i Nets-koncernen i perioden for misbruget.

Ifølge konkurrenceloven skal Konkurrencerådets afgørelser offentliggøres i deres helhed. Hvilke oplysninger, der kan undtages fra offentliggørelse, skal vurderes konkret.

Oplysningerne, som Nets har ønsket undtaget fra offentliggørelse, kan inddeles i otte kategorier:

  • Identiteten på og antallet af virksomheder, som Tellers adfærd angik
  • Tellers produktudbud
  • Tellers priser og rabatter
  • Uddrag og oplysninger fra Tellers kontrakter med kunder
  • Nets/Tellers markedsposition
  • Samlede købs og transaktionsbeløb for de virksomheder, som Tellers adfærd angik
  • Tellers omkostninger
  • Øvrige oplysninger, bl.a. om kundehenvendelse

Nets A/S har rejst sagen om fortrolighed af oplysninger ved Sø- og Handelsretten, efter at Konkurrenceankenævnet i marts 2019 i det væsentligste stadfæstede Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens afgørelse om, at en række oplysninger i afgørelsen ikke kunne undtages offentliggørelse.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen forventer at offentliggøre både Konkurrencerådets afgørelse fra august 2018 og Konkurrenceankenævnets kendelse af 18. september 2019 med de oplysninger, som retten nu har afgjort ikke er fortrolige, når ankefristen er udløbet.

Konkurrencerådets afgørelse om, hvorvidt Teller har misbrugt sin dominerende stilling, er også anket af Nets. Sagen verserer i øjeblikket ved Sø- og Handelsretten efter at Konkurrenceankenævnet i september 2019 stadfæstede Konkurrencerådets afgørelse.

For yderligere information

Kontakt kommunikationschef i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Hanne Arentoft, på telefon 41 71 50 98.

Links

Pressemeddelelser fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Når du tilmelder dig, vil du modtage alle pressemeddelelser fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, herunder om Konkurrencerådets afgørelser, analyser m.v.