Pressemeddelelse

Periode med afbrudte frister for fusionskontrol forlænget til 18. maj

Erhvervsministeren har udstedt en ændringsbekendtgørelse, som forlænger den periode, hvor fristerne for fusionskontrol er afbrudt. Fristerne vil herefter være afbrudt i perioden fra den 18. marts til den 18. maj 2020.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen forsøger fortsat at overholde de normale tidsfrister for fusionskontrol, og siden den 18. marts er fire fusioner godkendt inden for de normale frister, mens ingen fusioner har overskredet dem. Syv fusioner behandles i øjeblikket. Heller ingen af disse fusioner har overskredet de normale frister.

Den særlige situation omkring COVID-19 har dog medført, at de lovbestemte tidsfrister er afbrudt fra og med den 18. marts. Det drejer sig om fristerne i konkurrencelovens paragraf 12d styk 1-5.

Afbrydelsen af fristerne er forlænget flere gange og senest til den 18. maj. Forlængelsen skyldes også denne gang, at regeringen har forlænget perioden med COVID-19 foranstaltninger.

Situationen indebærer, at både Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen og fusionernes parter kan blive udfordret i forhold til at tilvejebringe de nødvendige oplysninger for behandlingen af fusionen. Det samme gælder kunder og konkurrenter, som spiller en vigtig rolle i styrelsens markedsundersøgelser. Dermed vil der uden fristforlængelsen være risiko for, at en fusion, der skulle have været godkendt, forbydes, eller en fusion, der skulle have været forbudt, godkendes.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen opfordrer, som hidtil, virksomheder, der ønsker at fusionere, til at tage kontakt til styrelsen i god tid.

Ændringsbekendtgørelse

For yderligere information kontakt kommunikationschef i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Hanne Arentoft, på telefon 41 71 50 98.

Pressemeddelelser fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Når du tilmelder dig, vil du modtage alle pressemeddelelser fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, herunder om Konkurrencerådets afgørelser, analyser m.v.