Pressemeddelelse

Udlejer af festivaltoiletter har misbrugt sin dominerende stilling

Konkurrencerådet har afgjort, at Godik ApS – der udlejer mobile toiletter og andet materiel til festivaler og events – har misbrugt sin dominerende stilling fra 2014 til 2018. Godik har forpligtet størstedelen af sine kunder til i mindst tre år at leje mobile toiletter kun fra Godik. Dermed blev konkurrenter afskåret fra at konkurrere om disse kunder.

Formand for Konkurrencerådet, Christian Schultz, siger:

Godiks kontrakter indebar, at Godik stillede krav om, at de pågældende festivaler og events brugte Godik som eneleverandør af toiletter. Det er en klar overtrædelse af konkurrenceloven, fordi Godik er dominerende på markedet og derfor bærer et særligt ansvar for ikke at udelukke konkurrenter.

Konkurrencerådet påbyder Godik at ophøre med den ulovlige adfærd og fremover at afstå fra lignende adfærd.

Den skadelige effekt af Godiks adfærd på markedet for udlejning af mobile toiletter til events er yderligere forstærket af, at Godik ved udlejning af andet materiel – herunder beboelsesvogne, badmoduler, andre vogne og hegn - til events har anvendt tilsvarende eksklusivitetsforpligtelser.

Godik var i perioden 2014 til 2018 dominerende på det danske marked for udlejning af mobile toiletter til events.

For yderligere information, kontakt kommunikationschef i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Hanne Arentoft på telefon 41 71 50 98.

Links

Konkurrencelovens forbud mod misbrug

 • En virksomhed må gerne have en dominerende stilling på markedet, og den må gerne konkurrere intenst med sine konkurrenter.
 • Konkurrencelovens forbud mod misbrug af dominerende stilling er overtrådt, når en virksomhed har en dominerende stilling på markedet, og den misbruger stillingen på en måde, der skader konkurrencen.
 • En dominerende virksomhed har en særlig forpligtelse til ikke at skade den effektive konkurrence.
 • Et misbrug går typisk ud på, at den dominerende virksomhed søger:
  • at skade konkurrenter eller holde dem ude af markedet, fx ved at tilbyde konkurrenternes kunder særligt store rabatter (”ekskluderende” eller ”afskærmende misbrug”).
  • at udnytte, at den ikke er udsat for konkurrence ved fx at tage urimeligt høje priser til skade for forbrugerne (”udnyttende misbrug”).
 • Konkurrencerådet kan give virksomheder påbud om at ophøre med den ulovlige adfærd.
 • Virksomheder kan også afgive bindende tilsagn, der kan imødegå de betænkeligheder, som Konkurrencerådet har over for en adfærd, som en dominerende virksomhed har.
 • Virksomheder og enkeltpersoner kan få en bøde for at overtræde konkurrencelovens forbud mod misbrug af dominerende stilling.

Pressemeddelelser fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Når du tilmelder dig, vil du modtage alle pressemeddelelser fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, herunder om Konkurrencerådets afgørelser, analyser m.v.