Pressemeddelelse

Konkurrenceankenævn: Virksomheder aftalte ulovligt rabatter ved salg af reklameplads

Konkurrenceankenævnet har stadfæstet Konkurrencerådets afgørelse om, at Clear Channel Danmark A/S og AFA JCDecaux, har aftalt rabatter til deres kunder i strid med konkurrenceloven. De to virksomheder er konkurrenter og sælger reklameplads i outdoor-medier. Konkurrencerådet vil herefter politianmelde sagen.

Vicedirektør i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Bitten Thorgaard Sørensen:

Virksomhederne har haft en fælles forståelse af, at de ikke ville konkurrere om at tilbyde kunderne de bedste rabatter. Det er ulovligt og kan have skadet de mediebureauer og annoncører, der har købt reklameplads i outdoor-medier.

Selv om aftalen om de ulovlige rabatter formelt set ophørte i 2010, fortsatte virksomhederne deres ulovlige praksis. Konkurrenceankenævnets afgørelse bekræfter, at selv om en ulovlig skriftlig aftale er udløbet, vil en fortsat samordnet praksis også være ulovlig.

I sin kendelse skriver Konkurrenceankenævnet:

”Konkurrenceankenævnet finder på denne baggrund, at Clear Channel Danmark og AFA JCDecaux efter 2010-aftalens formelle udløb den 31. december 2010 har haft en samordnet praksis om koordinering af rabatsatser, for så vidt angår medieprovision, sikkerhedsstillelse og informationsgodtgørelse. Denne samordnede praksis er lige som aftalerne for 2010 og tidligere omfattet af forbuddet i konkurrencelovens § 6, stk. 1, og TEUF artikel 101, stk. 1."

Konkurrenceankenævnet har stadfæstet en afgørelse fra Konkurrencerådet i en sag om ulovlige rabatter. I sagen har de to outdoor-medieudbydere Clear Channel Danmark A/S og AFA JCDecaux A/S indgået ulovlige aftaler og samordnet deres praksis om fælles rabatsatser for salg af reklameplads i outdoor-medier.

Konkurrencerådet vil nu anmelde sagen til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet med henblik på en strafferetlig forfølgelse.

Outdoor-medier omfatter eksempelvis billboards og reklamestandere i bybilledet og ved busstoppesteder, supermarkeder, butikscentre, tog og lufthavne.

Salg af reklameplads i outdoor-medier i Danmark beløb sig i 2015 til omkring 405 millioner kroner.

Links

For yderligere information, kontakt kommunikationschef i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Hanne Arentoft på telefon 41 71 50 98.

Clear Channel og AFA JCDecaux’s rabatter

  • Clear Channel og AFA JCDecaux har i perioden fra 5. september 2008 til i hvert fald 21. april 2015 indgået ulovlige aftaler og samordnet deres praksis om fælles rabatsatser for medieprovision, sikkerhedsstillelse og informationsgodtgørelse.

  • I perioden 14. oktober 2009 til 31. december 2010 har virksomhederne indgået en ulovlig aftale om en fælles sats for kontantrabatter.

Pressemeddelelser fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Når du tilmelder dig, vil du modtage alle pressemeddelelser fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, herunder om Konkurrencerådets afgørelser, analyser m.v.

For at se dette indhold, skal du acceptere cookies.