Skip navigation

Team DS accepterer bøde på 1,3 millioner kroner

21. august 2019

Team DS a.m.b.a., der er en indkøbsforening for fotohandlere, har accepteret at betale en bøde på 1,3 millioner kroner efter at have overtrådt konkurrenceloven. Konkurrencerådet afgjorde i december 2017, at Team DS havde koordineret priser og udvekslet informationer på markedet for detailsalg af kameraer og tilbehør.

Direktør i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Jakob Hald, siger:

”Indkøbsforeningen instruerede sine medlemmer i at holde salgspriserne oppe. Medlemmerne er konkurrenter, så indkøbsforeningens adfærd er ulovlig og har ført til, at forbrugere har betalt for meget for deres fotoudstyr.”

Indkøbsforeningen Team DS har erkendt at have koordineret priser samt udvekslet informationer mellem sine medlemmer på markedet for detailsalg af kameraer og tilbehør hertil. Team DS har godt 50 medlemmer, som er selvstændige, konkurrerende fotohandlere.

Team DS har accepteret at betale en bøde på 1,3 millioner kroner for at have overtrådt konkurrenceloven. Samtidig har en ledende medarbejder hos Team DS accepteret at betale en bøde på 100.000 kroner.

Ved fastsættelsen af størrelsen af foreningens bøde er der lagt særlig vægt på foreningens betalingsevne og soliditet. Der er desuden foretaget en konkret vurdering af Team DS’s ganske særlige forhold.

I december 2017 afgjorde Konkurrencerådet, at Team DS ulovligt har koordineret priser på kameraer og tilbehør samt udvekslet informationer om priser og andre konkurrenceparametre mellem foreningens medlemmer. Konkurrenceankenævnet har siden stadfæstet Konkurrencerådets afgørelse.

Langt de fleste medlemmer er med i PhotoCare-kæden, mens de resterende medlemmer er henholdsvis frie selvstændige fotohandlere og medlemmer af kapitalkæden Japan Photo.

For yderligere information kontakt:

Kommunikationschef i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Hanne Arentoft, på telefon 41 71 50 98.

Læs Team DS’ bødevedtagelse samt bødevedtagelse fra ledende medarbejder i Team DS

Se billede af Jakob Hald

Lyt til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens podcast, hvor vicedirektør Bitten Thorgaard Sørensen forklarer om konkurrencereglerne.